Hoe gaat inburgeren in zijn werk?

Video in andere talen

Meer informatie

Bent u asielmigrant?

  • Dan bieden wij u een consulent werk & inburgering, die u ondersteunt gedurende uw inburgering.
  • Uw consulent maakt samen met u uw Plan Inburgering en Participatie (PIP).
  • Wij betalen uw leerroute.
  • U krijgt zes maanden financiële ontzorging. Dat betekent dat uw rekeningen voor u betaald worden uit uw bijstandsuitkering.

Bent u gezinsmigrant of andere migrant? 

  • Dan bieden wij u een consulent werk & inburgering, die u ondersteunt gedurende uw inburgering.
  • Uw consulent maakt samen met u uw Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Aan de slag met uw inburgering

Als u bent ingeschreven in de gemeente ’s-Hertogenbosch start de brede intake. De brede intake bestaat uit een aantal onderdelen en duurt 10 weken.

Vervolgstappen

Startgesprek

U krijgt een gesprek met uw consulent werk & inburgering over:

• Hoe het met u gaat
• Uw opleiding en beroep
• Uw wensen en plannen
• Hoe wij u helpen
• Wat er van u verwacht wordt

Leerbaarheidstoets

U maakt opdrachten op de computer. U krijgt uitleg in uw eigen taal. De toets duurt 45 minuten. U kunt het niet fout doen. We toetsen hoe snel u de Nederlandse taal kunt leren.

Brugklas en adviesgesprek

Bent u asielmigrant? Dan start u met de brugklas. Dit duurt vier weken. U gaat drie dagen per week naar school. U krijgt taalles. Met uw docent en uw consulent werk & inburgering krijgt u een gesprek. Uw docent geeft advies over de leerroute die u kunt volgen.

Plan Inburgering en Participatie

U krijgt een gesprek met uw consulent werk & inburgering, om een plan te maken voor uw inburgering. Dit heet het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het plan staat wat u gaat doen en welke leerroute u volgt.