Klachtenbehandeling

Weener XL doet er alles aan om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Uiteraard kan het desondanks gebeuren dat u een klacht heeft of het niet eens bent met een besluit.

Bent u het niet eens met een besluit van Weener XL? Dan kunt u bezwaar maken

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker van Weener XL zich tegenover u gedraagt? Dan kunt u via dit digitale formulier uw klacht indienen

Voor medewerkers met een SW-dienstverband

Wanneer u het echt niet eens bent met een besluit van Weener XL en u hebt een WSW-dienstverband, dan kunt u zich richten tot de Klachten- en geschillencommissie

Heeft u een klacht over het gedrag van een WSW-collega die ook bij Weener XL werkt? Dan kunt u terecht bij de De Commissie ongewenst gedrag.  

Vertrouwenspersoon

Weener XL heeft twee externe vertrouwenspersonen. Hier kunnen medewerkers terecht, als zij te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Deze vertrouwenspersonen zijn:  

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Participatiewet is in het leven geroepen om de belangen van inwoners uit ‘s-Hertogenbosch, die op het gebied van werk & inkomen te maken hebben met Weener XL, te behartigen. En om de gemeente ’s-Hertogenbosch daarover gevraagd en ongevraagd te adviseren. Maak kennis met deze cliëntenraad.