Over Weener XL

Weener XL is het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente 's-Hertogenbosch. Wij richten ons op mensen die niet in staat zijn zelfstandig zonder subsidie en/of extra begeleiding werk te vinden. 

Ons bestaansrecht ligt vast in onze missie. Het is onze missie om mensen uit de gemeente 's-Hertogenbosch met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk of te laten participeren naar vermogen. 

We streven naar bijstandsonafhankelijkheid en realiseren toeleiding naar (regulier) werk. We ondersteunen mensen optimaal in hun ontwikkeling en verzilveren hun loonwaarde. We activeren mensen en laten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We zorgen voor het tijdig en juist uitkeren van inkomen als laatste vangnet om mensen een bestaansminimum te garanderen.

We streven naar bijstandsonafhankelijkheid en realiseren toeleiding naar (regulier) werk. We ondersteunen mensen optimaal in hun ontwikkeling en verzilveren hun loonwaarde. We activeren mensen en laten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We zorgen voor het tijdig en juist uitkeren van inkomen als laatste vangnet om mensen een bestaansminimum te garanderen.

Weener XL is ontstaan uit de samenvoeging van SW-bedrijf Weener Groep en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ). Bij Weener XL werken ruim 2050 mensen. Circa 300 ambtenaren, 1000 medewerkers met een SW-dienstverband, 145 mensen in een werkervaringsplaats en 240 mensen bij re-integratievoorziening Aan de slag. Ook participeren zo'n 700 mensen als vrijwilliger, mantelzorger of via arbeidsmatige dagbesteding. 

Met elkaar

Weener XL zet in op structurele samenwerkingsverbanden en partnerships. Door een duurzame relatie op te bouwen met onze klanten en opdrachtgevers, zorgen we voor vertrouwen en continuïteit. Ook zoeken de samenwerking met collega werkbedrijven, ketenpartners en andere organisaties, die zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Weener XL is in handen van een achtkoppig managementteam, onder leiding van directeur Sjoerd van het Erve. Weener XL is in het college van B&W vertegenwoordigd door wethouder Huib van Olden.

Managementteam:

Sjoerd van het Erve
Directeur

          

Leida Rasing
Plaatsvervangend directeur
Hoofd Strategie & Beleid

Marjolein van Scheppingen
Controller

Marleen Olijslagers
Personeelsmanager

Yvonne Mandemaker
Hoofd Werk & Ontwikkeling

Maarten van Eijk
Hoofd Werk & Dienstverlening

Rob Ceelen
Hoofd Informatiemanagement


Annemarie Goulmy
Hoofd Werk & Participatie