Helaas is niet voor iedereen werken – naar vermogen – vanzelfsprekend. Wij geloven dat werken voor iedereen belangrijk is. Het werk zorgt niet alleen voor inkomen, maar ook voor structuur, plezier en voldoening. Werken draagt bij aan een betere gezondheid. En als werken (nog) geen optie is, willen wij dat onze inwoners niet langs de zijlijn staan, maar actief mee kunnen doen in onze samenleving.

Wij zijn er voor inwoners uit onze gemeente die hulp nodig hebben op het gebied van werk en inkomen.

Ik zie elke dag wat het werk voor mensen betekent. Het is heel belangrijk om mee te kunnen doen.

Sjoerd van het Erve, directeur Weener XL

Medewerkers

Er werken bijna 2.000 mensen bij Weener XL. Een aanzienlijk deel van onze medewerkers werkt op een beschutte werkplek binnen de afdelingen Post & logistiek, Terrein- & groenonderhoud of ons kringloopbedrijf Vindingrijk. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij verschillende bedrijven uit de regio. Ongeveer 300 collega’s richten zich op het vinden van passend werk en inkomensondersteuning voor onze inwoners uit de gemeente.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Weener XL is in handen van het managementteam, onder leiding van directeur Sjoerd van het Erve. Weener XL is in het college van B&W vertegenwoordigd door wethouder Marianne van der Sloot.

Historie

Na de Tweede Wereldoorlog moeten zo veel mogelijk mensen aan het werk; ook mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat van start met de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (GSW). Dit groeit uit tot het SW-bedrijf Weener Groep. De naam die in de volksmond nog gebruikt wordt. In 2014 fuseert Weener Groep met een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ) en gaan we verder onder de naam Weener XL. 

De geschiedenis van Weener XL is te lang om op één pagina te vertellen. Het is zelfs te lang om een boek over te schrijven. Toch hebben we dat in 2010 geprobeerd. Dit boek geeft een mooi beeld van het bijzondere verhaal van ons bedrijf. Met foto’s en persoonlijke ervaringen, met historische feiten en grappige verhaaltjes. Het boek verscheen in het kader van het 60-jarig bestaan van Weener XL.

Weener Waarden

Weener XL heeft een zestal kernwaarden. Deze Weener Waarden zeggen iets over wie we zijn en waar we voor staan.

Integriteit

Integriteit staat voor integer handelen, open en oprecht. Dit betekent dat we eerlijk zijn tegen elkaar en dat we elkaar kunnen vertrouwen. Uniformiteit hoort hier ook bij, om oneerlijkheid en willekeur te voorkomen. Alleen door consequent te handelen wordt deze kerntaak realiseerbaar.

Openheid

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en plezier beleven aan werken binnen Weener XL. Voorbeelden van openheid: uitspreken wat iemand dwars zit, hulp vragen daar waar nodig, uitkomen voor fouten die gemaakt zijn en excuses aanbieden waar nodig. Alleen dan is het mogelijk om met elkaar een ijzersterk team te vormen.

Afspraak is afspraak

Dit betekent dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We komen afspraken na met elkaar.

Respect

Respect hebben voor elkaar betekent dat je elkaar accepteert en iedereen in zijn of haar waarde laat. Dat je begrip voor elkaar toont, beleefd bent en storend gedrag met elkaar bespreekt. Het betekent ook dat je niemand buitensluit en dat je niemand negeert. Je accepteert dat iemand een andere mening kan hebben. Heb belangstelling voor elkaar en toon waardering door elkaar complimenten te geven. Wanneer je kritiek krijgt, probeer hiervan te leren. Het valt en staat bij het tonen van medemenselijkheid en vertrouwen. Wij hebben respect voor ieders geloofsovertuiging. 

Teamwork

Alleen door multidisciplinair te werken kunnen we effectief en efficiënt samenwerken en elkaar waar nodig ondersteunen. Door tijdig af te stemmen, elkaar actief op te zoeken en samen op te trekken, kunnen we ons met elkaar verbinden en goed samenwerken.

Resultaatgerichtheid

Deze kernwaarde staat voor het permanent van toegevoegde waarde zijn voor iedereen die ons nodig heeft en voor onze werk- en opdrachtgevers die we als klant én partner zien. Om goede resultaten te halen moeten we extern gericht zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We kunnen onze resultaten verbeteren door goed naar onze bedrijfsprocessen te kijken en deze te standaardiseren waar mogelijk. Waarbij we niet teveel de nadruk leggen op hiërarchie en regels. En door veel betrokkenheid te tonen bij alles wat we doen.

Europese projecten

Weener XL is aangesloten bij diverse Europese projecten en fondsen. Hiermee bekrachtigen we onze missie ook op internationaal vlak.