Over Weener XL

Weener XL is het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente 's-Hertogenbosch. Wij richten ons op mensen die niet in staat zijn zelfstandig zonder subsidie en/of extra begeleiding werk te vinden. Ons bestaansrecht ligt vast in onze missie. Het is onze missie om mensen uit de gemeente 's-Hertogenbosch met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk of te laten participeren naar vermogen.

We streven naar bijstandsonafhankelijkheid en realiseren toeleiding naar (regulier) werk. We ondersteunen mensen optimaal in hun ontwikkeling en verzilveren hun loonwaarde. We activeren mensen en laten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We zorgen voor het tijdig en juist uitkeren van inkomen als laatste vangnet om mensen een bestaansminimum te garanderen.

Samenstelling
Weener XL is ontstaan uit de samenvoeging van SW-bedrijf Weener Groep en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ). Bij Weener XL werken ruim 2000 mensen. Circa 300 ambtenaren, 800 medewerkers met een SW-dienstverband, 50 mensen in een werkervaringsplaats en 100 mensen bij re-integratievoorziening Aan de slag. Meer dan 600 mensen zijn aan het werk met behulp van loonkostensubsidie. Via de regeling Beschut Werk hebben we 130 mensen kunnen plaatsen. Ook participeren bijna 500 mensen als vrijwilliger, mantelzorger of via arbeidsmatige dagbesteding.

Samenwerking
Weener XL zet in op structurele samenwerkingsverbanden en partnerships. Door een duurzame relatie op te bouwen met onze klanten en opdrachtgevers, zorgen we voor vertrouwen en continuïteit. Ook zoeken we de samenwerking met collega werkbedrijven, ketenpartners en andere organisaties.

Het dagelijks bestuur van Weener XL is in handen van het managementteam, onder leiding van directeur Sjoerd van het Erve. Weener XL is in het college van B&W vertegenwoordigd door wethouder Huib van Olden.

Sjoerd van het Erve
Directeur        

     

Marjolein van Scheppingen  
Controller            

     Maarten van Eijk
Hoofd Werk & Dienstverlening
Yvonne Mandemaker
Hoofd Werk & Ontwikkeling
Annemarie Goulmy
Hoofd Werk & Participatie
Jeremy van der Vaart
Hoofd Informatiemanagement

Marleen Olijslagers 
Personeelsmanager

Rudy Slegers
Hoofd Strategie & Beleid