Wat zijn de voorwaarden?

U hebt in Nederland recht op een bijstandsuitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Twijfelt u?

Vul dan deze vragenlijst in en kijk of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Komt u er niet uit of hebt u vragen? Bel dan met het Gemeentelijk Contact Centrum.

Hoe verder als u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering?

Afspraak maken

Bel naar het Gemeentelijk Contact Centrum via onderstaand telefoonnummer.

Een medewerker plant met u een afspraak in voor het ontvangstgesprek. Afspraken zijn op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. 

De datum waarop u belt met het Gemeentelijk Contact Centrum geldt als melddatum.

Ontvangstgesprek

U komt naar het ontvangstgesprek bij Weener XL, ingang Werk & Inkomen. U hebt een kort gesprek met een consulent inkomen. Die stelt u vragen om te beoordelen of u mogelijk recht hebt op een uitkering.

Als dat zo is, hebben we gegevens van u nodig. U krijgt van ons een lijst mee met benodigde gegevens die u moet verzamelen. Ook plannen we een afspraak in met een werkconsulent.

Gesprek werkconsulent

Binnen een paar werkdagen hebt u een gesprek met een werkconsulent. Hier krijgt u onder andere informatie over uw rechten en plichten. Bent u niet aanwezig en hebt u zich niet afgemeld? Dan moet u opnieuw een afspraak maken voor een ontvangstgesprek.

Aanvraagformulier

Na afloop van het gesprek met de werkconsulent krijgt u informatie mee over het aanvragen van een bijstandsuitkering. De aanvraag vult u digitaal in binnen vijf werkdagen. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. We kunnen uw aanvraag snel in behandeling nemen als u alles op tijd en compleet aanlevert. 

Vragenlijst

Direct na het gesprek met de werkconsulent ontvangt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden gebruiken we om te kijken hoe u zo snel mogelijk betaald werk kunt vinden. Daarna maken we afspraken over uw traject naar werk. 

Behandeling

Alles compleet en op tijd aangeleverd? Dan neemt de consulent inkomen uw aanvraag in behandeling. Hebben we aanvullende gegevens of bewijsstukken nodig? Dan ontvangt u hierover een brief. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken (de wettelijke termijn). Natuurlijk proberen wij u sneller duidelijkheid te geven. Verandert er tijdens uw aanvraag iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de consulent inkomen die uw aanvraag behandelt. 

Voorschot

U krijgt alleen een voorschot als uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog in behandeling is bij de gemeente. Als u al een uitkering hebt, krijgt u geen voorschot.

Voorwaarden

  • U krijgt een voorschot tijdens de aanvraagperiode: ongeveer vier weken na uw aanvraag en totdat uw aanvraag helemaal is afgehandeld.
  • U moet wel alle gegevens voor uw aanvraag tijdig en volledig hebben doorgegeven. Het mag niet zo zijn dat al duidelijk is dat u geen recht hebt op een uitkering.
  • Hebt u na vier weken nog geen voorschot gekregen? Vraag aan uw consulent inkomen hoe het ermee staat.

Besluit

U krijgt een brief. Daarin staat het besluit of u wel of geen uitkering krijgt. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe dit moet.

Als u een uitkering krijgt, dan ontvangt u deze op de 15e van de volgende maand.

Veelgestelde vragen

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk weer aan het werk. U hebt daarom een aantal plichten bij uw uitkering. Houdt u zich niet aan deze regels? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verminderen of stopzetten. 

Als ondernemer kunt u mogelijk aanspraak maken op bijstand voor ondernemers.

Als u een bewindvoerder hebt, is het goed om deze op de hoogte te brengen van uw aanvraag voor een uitkering.

Ook kan het handig zijn om hem/haar te machtigen om met uw DigiD in te loggen op ‘Mijn uitkering ’s-Hertogenbosch’. De bewindvoerder kan zo uw uitkeringsspecificaties inzien en wijzigingen doorgeven. Neem hiervoor contact op met uw bewindvoerder. 

Bent u geboren vóór 1 januari 1965? Dan hebt u mogelijk recht op een IOAW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers). 

Dat kan eenvoudig via de website van DigiD.

Heeft u al een bijstandsuitkering aangevraagd en zoekt u meer informatie? Deze vindt u op de volgende pagina: Mijn uitkering – Weener XL

Neem contact op met het Gemeentelijk Contact Centrum.