Welkom in ’s-Hertogenbosch. Het is belangrijk dat u snel de taal leert. En gaat werken of een opleiding volgt. Zo kunt u meedoen in Nederland. Dat is het doel van de inburgering. Inburgering is verplicht en bestaat uit een aantal onderdelen. Uw consulent werk & inburgering helpt u hierbij.

Gesprek consulent werk & inburgering

U krijgt een gesprek met uw consulent werk & inburgering. Tijdens dit gesprek praat u over:

 • Hoe het met u gaat.
 • Uw opleiding en beroep.
 • Uw wensen en plannen.
 • Hoe wij u helpen.
 • Wat er van u verwacht wordt.

Leerbaarheidstoets

U maakt opdrachten op de computer. U krijgt uitleg in uw eigen taal. De toets duurt 45 minuten. U kunt het niet fout doen. We toetsen hoe snel u de Nederlandse taal kunt leren.

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

U krijgt een gesprek met uw consulent werk & inburgering, om een plan te maken voor uw inburgering. Dit heet het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het plan staat wat u gaat doen en welke leerroute we adviseren.

Uw inburgeringsplicht 1bestaat uit:

Drie leerroutes

 1. B1-route
  • Taal op B1-niveau.
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 2. Onderwijs-route
  • Taal op minimaal B1-niveau.
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).
  • Vakken als rekenen en Engels.
  • Vaardigheden als computervaardigheden en leervaardigheden.
  • Arbeidsmarkt oriëntatie.
 3. Zelfredzaamheids-route
  • Taal op minimaal A1-niveau.
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

Wat verwachten wij van u?

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Uw consulent werk & inburgering ondersteunt u gedurende uw inburgering.
 • Uw consulent maakt samen met u uw Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Hebt u vragen?

Of verandert er iets in uw situatie? Neem contact op met uw consulent.

 1. In artikel 7 van de Wet inburgering 2021 staat bepaald wat de inburgeringsplicht inhoudt.
  In artikel 11 van de Wet inburgering 2021 staat bepaald wanneer de inburgeringstermijn begint.
  We verwerken uw persoonsgegevens. Op www.s-hertogenbosch.nl/privacy ziet u hoe we omgaan met deze gegevens. ↩︎