U kunt kiezen voor het

Aanbestedingen

Door bij aanbestedingen een bepaald percentage van de opdrachtsom in te zetten voor social return helpt u mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of stageplek. Denk aan SW-geïndiceerden, mensen met een Bijstands-, WW-, WIA- of Wajong-uitkering en scholieren of studenten zonder startkwalificatie (<mbo niveau 2). Arbeidsparticipatie van deze doelgroepen krijgt zo een enorme impuls. Daarnaast kan social return een middel zijn om invulling te geven aan de afspraken rondom garantiebanen.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft uiteraard het hoogste PSO keurmerk en wil hiermee ook een voorbeeld zijn voor andere werkgevers om hen te stimuleren socialer te ondernemen. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een keurmerk voor organisaties. Een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen: meer organisaties bieden kansen voor inclusiviteit en de sociale identiteit van de deelnemende organisaties wordt beter zichtbaar.


Neem contact met ons op

We denken graag met u mee.

Joyce de Vaan

Coördinator Social Return en adviseur PSO