Voordelen van samenwerken met Weener XL

Zoekt u medewerkers?

Een collega is bezig met boren. Hij draagt beschermingsmiddelen en kijkt geconcentreerd voor zich uit

Personeel vinden

Samen inventariseren we uw personeelsbehoefte. Wij gaan op zoek naar kandidaten en stellen graag de ideale match aan u voor.

Detacheren

Wij kunnen ook medewerkers bij u detacheren tegen een scherp tarief. Dit betekent dat wij de taken als formeel werkgever op ons nemen, zoals functioneringsgesprekken, vakantiedagen en het ziekterisico.

Op de foto staan twee collega's uit het Groen. Ze zijn bezig met het op de juiste manier aansluiten van apparatuur om het gras te maaien

Werk uitbesteden

U kunt bij Weener XL werk uitbesteden zoals bijvoorbeeld: het sorteren en bezorgen van post, het verpakken van uw product, het onderhoud van uw groen of het schoonmaken van het bedrijfspand.


Een foto met twee collega's van Social Sofa. Zij zijn bezig met het mozaïeken van een bank. De bank is rood met geel en zwart

Social Return

Heeft u een aanbesteding of een subsidie van de gemeente met een social returnverplichting? Wij kunnen u helpen met de invulling hiervan. Ook als u socialer wil ondernemen, wisselen wij hierover graag met u van gedachten.

Vergoedingen en subsidies

Wij informeren u graag over de beschikbare regelingen die het aantrekkelijk maken om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Bijvoorbeeld via een proefplaatsing, loonkostensubsidie, de no-riskpolis en premiekorting.

Samenwerkingen

Wij werken samen met verschillende organisaties waar wij onderdeel van zijn. Hieronder lees je welke dat zijn en meer informatie hierover: