Toegankelijkheid

Weener XL streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Klik hierboven op de afbeelding en bekijk de verklaring op de website van Toegankelijkheidsverklaring.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Weener XL verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Weener XL te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De maatregelingen zijn gebaseerd op onderzoek van onderzoeksbureau Accessibility. De resultaten zijn te lezen via deze link naar het PDF document.

In de toelichting, onder het kopje Onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Weener XL is gevorderd met de toegankelijkheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-12-2023 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente ’s-Hertogenbosch, Weener XL.
Functie: Hoofd Strategie & Beleid Weener XL.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-12-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via https://www.s-hertogenbosch.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Weener XL

We kunnen op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s die worden aangeboden digitaal toegankelijk zijn. We zijn bezig om pdf’s te vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u informatie uit een niet toegankelijke pdf of andere mediabron nodig? Neem contact met ons op. Binnen maximaal 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2024.