Welkom in ’s-Hertogenbosch. Het is belangrijk dat u snel de taal leert. En gaat werken of een opleiding volgt. Zodat u kunt meedoen in Nederland. Dat is het doel van de inburgering. Inburgering is verplicht en bestaat uit een aantal onderdelen. Uw consulent werk & inburgering helpt u hierbij.

Uw inburgering bestaat uit:

U krijgt een maatschappelijk begeleider bij vluchtelingenwerk. De begeleider helpt u met het regelen van praktische zaken. Bijvoorbeeld: verzekeringen, gezondheidszorg, scholen en opvang. U krijgt uitleg over de Nederlandse samenleving. U krijgt hulp met het vergroten van uw sociale netwerk.

De gemeente betaalt zes maanden een aantal vaste lasten vanuit de bijstandsuitkering. U krijgt uitleg over hoe u zelf uw financiële zaken regelt.

U leert wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld dat iedereen gelijk is. En dat u zelf mag kiezen wat u gelooft. Bij afronding zet u uw handtekening onder de participatieverklaring


U leert meer over werken in Nederland en over werk zoeken.

Leerroute

Er zijn drie leerroutes:

 1. B1-route
  • Taal op B1-niveau.
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 2. Onderwijs-route
  • Taal op minimaal B1-niveau.
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).
  • Vakken als rekenen en Engels.
  • Vaardigheden als computervaardigheden en leervaardigheden.
  • Arbeidsmarkt oriëntatie.
 3. Zelfredzaamheids-route
  • Taal op minimaal A1-niveau.
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

Inburgeringsplicht 1

U voldoet aan de inburgeringsplicht als u:

U moet binnen drie jaar klaar zijn met deze onderdelen.

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

U maakt afspraken met uw consulent over uw inburgering. Bijvoorbeeld welke leerroute u volgt. De afspraken staan in uw Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Wat verwachten wij van u?

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u vragen?

Of verandert er iets in uw situatie? Neem contact op met uw consulent.

 1. In artikel 7 van de Wet inburgering 2021 staat bepaald wat de inburgeringsplicht inhoudt.
  In artikel 11 van de Wet inburgering 2021 staat bepaald wanneer de inburgeringstermijn begint.
  We verwerken uw persoonsgegevens. Op www.s-hertogenbosch.nl/privacy ziet u hoe we omgaan met deze gegevens. ↩︎