Reacties medewerkersonderzoek Weener XL

21 maart 2023

Het college van B en W heeft haar reactie gegeven op de resultaten van het medewerkersonderzoek bij Weener XL en het onlangs gepresenteerde advies van de heren Job Cohen en Marco Schipper. Deze reactie is in een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Hieronder de reactie van Sjoerd van het Erve, Directeur Weener XL. Bijgevoegd een link naar de brief van het college en het advies van Job Cohen en Marco Schipper.

Pand Weener XL
Pand Weener XL

Reactie Sjoerd van het Erve, Directeur Weener XL:

De afgelopen maanden zijn erg onrustig geweest voor de medewerkers van Weener XL. Dat heb ik me zeer aangetrokken. Weener XL wil een organisatie zijn, waar iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk, met plezier naartoe gaat.

We willen mensen in beweging brengen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken omdat werk mensen zo veel brengt. Niet alleen inkomen, ook eigenwaarde, zelfvertrouwen, ontplooiing, gezondheid en ontmoeting. Het werken bij Weener XL kan daarbij een tussenstap zijn. Hiernaast bieden we werk aan kwetsbare mensen die langdurig een beschutte werkomgeving nodig hebben. We zetten ons hier voor 100% voor in. Deze twee opgaven in evenwicht houden is elke dag een uitdaging.

De inzichten uit de onderzoeksrapporten bevestigen dit. Vooral het plus-onderzoek op de afdeling Schone ruimte laat zien dat we ons nog meer moeten inzetten om alle medewerkers een veilige plek te bieden. Een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen. In goede afstemming met het college gaan we voortvarend met deze opgave aan de slag. Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich prettig voelen op hun werkplek en in een fijne sfeer hun werk kunnen uitvoeren.

We omarmen de onderzoeksrapporten en het advies van de heren Cohen en Schipper dan ook volledig. Het geeft ons meer inzicht en aanknopingspunten op welke vlakken we onze dienstverlening moeten verbeteren:

Hiernaast vind ik het belangrijk om te benadrukken dat er veel goed gaat bij Weener XL. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat onze medewerkers, zowel ambtenaren als medewerkers van de units, blij zijn met hun werk en trots zijn om bij Weener XL te werken. Veel medewerkers vinden dat ze leuke collega’s hebben met wie ze prettig omgaan en goed kunnen samenwerken. Met name ambtenaren, maar ook veel medewerkers van de units geven aan dat er een goede sfeer heerst op de afdeling. Dit zijn mooie uitkomsten voor een werkontwikkelbedrijf met een complexe maatschappelijke opgave. Uit het medewerkersonderzoek komt naar voren dat, net als bij andere werkontwikkelbedrijven, ambtenaren over het algemeen een hogere waardering geven dan de medewerkers van de units. Dit heeft onze aandacht bij de vervolgaanpak.

Tot slot, ik spreek mijn bewondering uit voor alle medewerkers die zich in deze roerige periode staande hebben gehouden en gedreven hun werk zijn blijven doen. Het heeft mij goed gedaan dat veel organisaties, waarmee Weener XL samenwerkt, hun steun hebben uitgesproken. Ik kijk ernaar uit om samen met alle medewerkers te bouwen aan een Weener XL waar iedereen trots op is.

14872583_collegebrief_inhoudelijke_reactie_onderzoeksrapporten_en_adviesDownloaden
14872583_Advies_Cohen_en_SchipperDownloaden