Europese samenwerking zorgt voor innovatieve oplossingen

22 november 2022

Afgelopen week ontvingen we bezoek uit het buitenland. Professionals van de provincie Rimini in Italië en de gemeente Voula-Vari-Vouliagmeni uit Griekenland bezochten ons. Met hen werkt Weener XL aan innovatieve toepassingen om de dienstverlening voor inwoners te vergemakkelijken en te verbeteren. In een internationaal samenwerkingsverband doet ieder dit voor de eigen gemeente, maar deelt de oplossingen ook internationaal met elkaar. We kijken bijvoorbeeld naar wat mogelijkheden zijn voor het gebruik van virtual reality. Om zo baankansen voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal te vergroten.

Wethouder Marianne van der Sloot, werk- en inkomen: “Vanuit de gemeente stimuleren wij een innovatieve omgeving. Juist buiten onze grenzen kijken en die kennis naar binnen halen, maar ook het delen van goede voorbeelden helpt ons verder. Om zo onze dienstverlening te verbeteren en te kijken naar kansen.

We hebben gezamenlijke uitdagingen in Europa die we met een samenwerking als Ladese oppakken.

English summary/
European cooperation provides innovative solutions

Last week, we received visitors from abroad. Professionals from the province of Rimini in Italy and the municipality of Voula-Vari-Vouliagmeni from Greece visited us. With them, Weener XL works on innovative applications to facilitate and improve services for residents. In an international partnership, each does this for their own municipality, but also shares the solutions with each other internationally. For example, we are looking what possibilities there are for using virtual reality. In order to increase job opportunities for people who have difficulties with the Dutch language.

Alderman Marianne van der Sloot, from the department Work and income of the municipality ‘s-Hertogenbosch: “We encourage an innovative environment. Especially looking outside our borders and bringing that knowledge in, but also sharing good examples helps us move forward. In order to improve our services and look for opportunities.”