Lab XL ontwikkelt door

25 mei 2022

Lab XL, het innovatieplatform van Weener XL liet onze medewerkers onlangs zien, maar vooral ervaren welke innovaties de afgelopen jaren werden ontwikkeld. En wat het kan betekenen voor mensen die gebruikmaken van onze dienstverlening.

Talent werd ontdekt met het spelen van een game.

Er werd tijdens de practicummiddag o.a. geoefend met sollicitaties via een simulatie en talent werd ontdekt met het spelen van een game. Een oud-deelnemer van het Participatiehuis vertelde wat het voor haar betekende dat zij gebruik kon maken van de mogelijkheden van Virtual Reality op haar weg richting werk. De gespeelde games hielpen haar zich meer zeker te voelen over haar talenten. De komende tijd gaat Lab XL verder met het ontwikkelen van nieuwe prototypes en testen wat het mogelijke effect kan zijn op onze dienstverlening.