Kwaliteit

Kwaliteit, professionaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid(in de meest brede zin van het woord) en zorg voor het milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Wij onderscheiden twee begrippen:

  • De goede dingen doen
  • De dingen goed doen

De ‘goede dingen doen’ wil zeggen dat wat we doen effectief is. We evalueren bestaande processen op elk gebied regelmatig en stellen waar nodig verbetermaatregelen voor. We werken zowel probleem- als ontwikkelingsgericht. De ‘goede dingen doen’ baseren we op een helder beleid, een gemeenschappelijke visie en het consequent toepassen van de 'Plan-Do-Check-Act' cirkel. De ‘dingen goed doen’ betekent dat we daadwerkelijk doen wat is afgesproken en vastgelegd. Het is gericht op efficiënt, veilig en milieubewust werken en verbetering van bestaande processen. Een goed beleid op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid en een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem, zijn hiervoor onontbeerlijk.

Certificeringen

Weener XL heeft een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem waarin naast kwaliteit ook arbo, milieu en (voedsel)veiligheid zijn opgenomen. De afdelingen Werk & Ontwikkeling en Werk & Participatie zijn ISO (pdf) 9001:2015 gecertificeerd. De unit Groen is VCA* (pdf) gecertificeerd en de Schone Ruimte van de unit Beschut is gecertificeerd voor BRC 8 grade A (pdf). En als Weener XL zijn we PSO gecertificeerd, trede 3 (pdf).


Europa

Projecten van Weener XL worden mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

           

 

 

 

Project: Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness

Weener XL is ook actief als projectleider en partner voor internationale projecten. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door 100% subsidiering via Erasmus+ , een subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het ondersteunt onder andere partnerschappen die gericht zijn op innovatie. Maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Eens per kwartaal willen we jullie op de hoogte houden van de lopende projecten. Hier is alvast een nieuwsbrief over één van onze projecten, genaamd ‘Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness’.

Link naar de nieuwsbrief