Europese projecten

Weener XL is aangesloten bij onderstaande Europese projecten en fondsen.

Europees Sociaal Fonds/REACT EU

Onze gemeente krijgt een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT EU. REACT-EU is een programma van de Europese Commissie met financiële middelen voor crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Deze subsidies worden bij ons ingezet op activiteiten gericht op begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Wij zetten het geld in voor casemanagement.

  • Activiteiten direct gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
  • Activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing.

Logo Co funded by the EU

ESF+ NINA project 2022 – 2023

De financiële bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds komt in 2022 uit de ESF+ subsidie voor de programmaperiode 2021-2027, voor het project ‘Noordoost-Brabant Iedereen Naar Arbeid ESF+ 2022 2023’ (NINA ESF+). Op 3 oktober 2022 is een project gestart voor 15 maanden met de focus op kwetsbare werkenden en werkzoekenden. De inhoudelijke realisatie van het project is gestoeld op de inzet van het instrument casemanagement. NINA ESF+ is onderdeel van het arbeidsmarktprogramma Noordoost-Brabant Werkt (NOBW).

AMIF Project

Project AMIF Werktaal XL wordt uitgevoerd met behulp van de subsidieregeling van AMIF, ISF en BMVI 2021 -2027. Het doel van het project is tweeledig:

  1. Taal op de werkvloer opzetten in een doorlopende leerlijn binnen de units van Weener XL en bij twee externe sectoren van werkgevers,
  2. Statushouders doorlopen binnen deze leerlijn één of meerdere trajecten taal op de werkvloer, volgtijdelijk, afhankelijk van hun niveau en progressie.

De projectactiviteiten zijn direct gericht op het behalen van de doelstellingen. Dit bereiken we door het ontwikkelen van een methodiek, het implementeren van de methodiek en vervolgens het uitvoeren van de trajecten.

Erasmus+ projecten

Weener XL is ook actief als projectleider en partner voor internationale projecten. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door 100% subsidiering via Erasmus+ , een subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het ondersteunt onder andere partnerschappen die gericht zijn op innovatie. Maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Eens per kwartaal willen we jullie op de hoogte houden van de lopende projecten.

Move beyond

Looptijd 2020 – 2022
Projectcoördinator Weener XL

www.erasmusmovebeyond.eu

Smart 4 Inclusion

Looptijd 2019 – 2022
Projectcoördinator Kilcooley Women’s Centre, Verenigd Koninkrijk

www.smart4inclusion.eu

Logo Ladese

LADESE

Weener XL maakt onderdeel uit van LADESE (Local Action plans for a DEsign driven Social Economy). Binnen dit project wisselen we ervaringen uit met andere landen, over vernieuwende toepassingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar passend werk.

Looptijd: 2022 – 2024
Projectcoördinator: Envolve – Griekenland
Fonds: SMP-COSME-2021

Naar de website van LADESE

Nieuwsbericht internationaal bezoek nov. 22

Logo AA4ECI

AA4ECI: Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness  

De kennis en vaardigheden van trainers/docenten verrijken. Leren hoe beeldende kunst en literatuur kunnen worden toegepast in formeel, niet-formeel en informeel volwassenenonderwijs. Hoe deze kunnen worden gebruikt om emotionele intelligentie van leerlingen/studenten/jongeren te stimuleren en hun kritische en ‘out-of-the-box-vaardigheden’ te ontsluiten. Het tweede aspect is om hun kennis over nationaal en Europees cultureel erfgoed te vergroten. En hen bewust te maken van het gebruik ervan voor educatieve doeleinden.

Looptijd: oktober 2019 – oktober 2021
Projectleider: Litouwen

Naar de website van AA4ECI

Logo Yei

YEI
Youth employment Initaitives

Uitwisselen van innovatieve methodieken en werkwijzen ten behoeve van de bestrijding van jeugdwerkeloosheid.

Looptijd: september 2018 – december 2019
Projectleider: Spanje

Naar de website van YEI

Logo Move your mind

MOVE YOUR MIND

MOVE YOUR MIND vormt het sluitstuk op de 2 andere projecten ESF MOVE en MOVE BEYOND die zich richtten op kunst-educatieve en sportieve activiteiten. MOVE YOUR MIND richt zich op motivatie, sociale inclusie en participatie van (kwetsbare) jongvolwassenen op basis van kunst educatieve theorieën en didactische ervaringen over het leerproces en het leergedrag. Hoe de leerling/de eindgebruiker bereiken? Het raamwerk van waaruit we het project willen ontwerpen is Ludodidactiek, dat uitgaat van leergedrag en leerervaring van mensen.

Looptijd: 2022 – 2024

Logo Ears

EARS: Educational Agreement as a Response to School-dropout

EARS is een project dat is ontworpen om op schoolniveau een reeks procedures te ontwikkelen en te standaardiseren voor sociale inclusie van risicojongeren via extra begeleiding, psycho-pedagogische ondersteuning, naschoolse activiteiten etc.

Looptijd: november 2021 – november 2024
Projectleider: Italië

Naar de website van EARS