Europese projecten

Weener XL is aangesloten bij onderstaande Europese projecten en fondsen.

Een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds/REACT EU
Onze gemeente krijgt een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT EU. REACT-EU is een programma van de Europese Commissie met financiële middelen voor crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Deze subsidies worden bij ons ingezet op activiteiten gericht op begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Wij zetten het geld in voor casemanagement.

  • Activiteiten direct gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
  • Activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing.

AMIF Project
Binnen Weener XL geven we invulling aan projecten op het gebied van Nieuwe Nederlanders/ vergunninghouders, inburgering en basisvaardigheden. Dit gebeurt binnen het Programmateam Vergunninghouders en Basisvaardigheden. De meeste projecten worden mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het AMIF Fonds (Asiel, Migratie en Integratiefonds) van het ministerie van SWZ. 

Erasmus+ projecten
Weener XL is ook actief als projectleider en partner voor internationale projecten. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door 100% subsidiering via Erasmus+ , een subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het ondersteunt onder andere partnerschappen die gericht zijn op innovatie. Maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Eens per kwartaal willen we jullie op de hoogte houden van de lopende projecten.

Move beyond

Looptijd 2020 – 2022
Projectcoördinator Weener XL

www.erasmusmovebeyond.eu

Smart 4 Inclusion

Looptijd 2019 – 2022
Projectcoördinator Kilcooley Women’s Centre, Verenigd Koninkrijk

www.smart4inclusion.eu

Logo Ladese

Local Action plans for a DEsign driven Social Economy

Weener XL maakt onderdeel uit van LADESE (Local Action plans for a DEsign driven Social Economy). Binnen dit project wisselen we ervaringen uit met andere landen, over vernieuwende toepassingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar passend werk.

Looptijd: 2022 – 2024
Projectcoördinator: Envolve – Griekenland
Fonds: SMP-COSME-2021

Naar de website van LADESE