Over Weener XL werk & inkomen 's-Hertogenbosch

Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weener XL biedt een totaalpakket waarbij passend werk en participatie voorop staan. We voorzien in (aanvullend) inkomen voor mensen die daarvoor een beroep op
ons doen en toetsen of zij daar recht op hebben.

Weener XL is ontstaan uit de samenvoeging van SW-bedrijf Weener Groep en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ). Bij Weener XL werken ruim 2000 mensen. Circa 300 ambtenaren, 1050 medewerkers met een SW-dienstverband, 175 mensen in een werkervaringsplaats en 240 mensen bij re-integratievoorziening Aan de slag. Ook participeren zo'n 550 mensen als vrijwilliger, mantelzorger of via arbeidsmatige dagbesteding.