Arbeidsmatige dagbesteding

Bij onze Arbeidsmatige dagbesteding (AD) bieden we verschillende werkzaamheden aan. Het geeft de (nog) kwetsbare medewerker, structuur, zingeving, sociale contacten en ontwikkelperspectief. We streven naar maximale maatschappelijke deelname en een zinvolle invulling van de dag in een arbeidsomgeving met collega’s.

We merken dat mensen vaak veel meer in hun mars hebben dan ze zelf denken.

We richten ons op mensen die:

Een greep uit de diverse projecten:

Werken aan werk en gezondheid

(Trajecten Pimp My School en Sportief Werkt) 
Het onder begeleiding uitvoeren van additionele werkzaamheden bij sportverenigingen en scholen. Denk aan het sauzen van muren, meehelpen met schoonmaken en opruimen etc. Bij behoefte kunnen de werkzaamheden worden gecombineerd met een sportieve activiteit.

Groen licht op Participatie

Aan de slag in de buitenlucht. Laagdrempelig meehelpen met werkzaamheden in het Groen.

Verschillende activiteiten op onze locatie

Mozaïeken van meubels en banken; onze Social Sofa’s, het maken van mospanelen voor o.a. geluidsdemping in kantoorgebouwen of het maken van houten insectenhotels en dergelijke.

Poort richting activering

Bij Poort richting activering (PRA) werken we samen met de GGZ en WMO.
We onderzoeken samen de doorstroommogelijkheden naar andere exploitaties zoals onze Groenvoorziening of Vindingrijk. Belangrijk is dat iemand intrinsiek gemotiveerd is om verder te komen. Indien de kandidaat meer dan 12 uren arbeidsmatige dagbesteding aan kan, koppelen we hem/haar aan een arbeidscoach om de verdere mogelijkheden te onderzoeken richting werk. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of een betaalde baan.

Vrouwenproject

Dit betreft een traject, specifiek gericht op vrouwen die vaak lange tijd niet hebben gewerkt en daardoor een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We geven handvatten om weer mee te doen in de maatschappij en een sociaal netwerk op te bouwen.

Kijk ook eens bij Participatiehuis (het vrouwenproject vindt bijvoorbeeld ook op deze locatie plaats)

Aanmelding voor arbeidsmatige dagbesteding loopt via de werkconsulent of de kandidaat legt zelf een verzoek neer.