Detachering

Afhankelijk van uw personeelsbehoefte kunt u kiezen voor een individuele detachering of voor groepsdetachering.

De voordelen van detachering

 • Scherp tarief in vergelijking met de markt.
 • Geen juridisch werkgeverschap; medewerker komt niet bij u in dienst, maar blijft in dienst van Weener XL.
 • Detachering biedt u maximale vrijheid en flexibiliteit.
 • De werkconsulent zorgt voor een perfecte match en begeleidt de medewerker.
 • Verplichtingen rondom ziekteverzuim en begeleiding liggen bij Weener XL.
 • Bij langdurige ziekte betaalt niet u, maar Weener XL de medewerker door.


Individuele detachering

Op detacheringbasis verricht een medewerker werkzaamheden bij uw bedrijf tegen een passende inleenvergoeding. De medewerker blijft in dienst van Weener XL. U bent van alle werkgeverslasten ontheven en krijgt begeleiding vanuit Weener XL.        

De inleenvergoeding is gebaseerd op de loonwaarde (productiviteit) van de medewerker.
Bijvoorbeeld: een medewerker is voor 60% productief. U betaalt dan aan Weener XL een 
inleenvergoeding die is gebaseerd op 60% van het brutoloon (inclusief werkgeverslasten). 

 

Groepsdetachering

Weener XL bepaalt met u de werkzaamheden en de gewenste output. We selecteren en begeleiden voor u de medewerkers, inclusief een teamleider. De teamleider geeft leiding aan de groep en ziet toe op  uitvoering en kwaliteit. Weener XL is en blijft werkgever van deze medewerkers. We spreken met u een eenheidsuurtarief af. U heeft geen personele rompslomp. We nemen een deel van uw werkproces uit handen. De werkzaamheden vinden op uw locatie plaats.

Als een medewerker een werkplekaanpassing nodig heeft, zoals een aangepaste stoel, 
dan wordt deze vergoed.

Begeleid werken

De medewerker komt bij u in dienst en u ontvangt daarvoor een loonkostensubsidie. Bij de regeling hoort een no-riskpolis. Hierdoor loopt u geen risico bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De voordelen van begeleid werken

 • Periodieke subsidie op basis van productiviteit en begeleidingsbehoefte.
 • Premiekorting bij indienstname arbeidsgehandicapte werknemer.
 • Géén financieel risico bij eventueel uitval wegens ziekte. (Bij ziekte blijft u als werkgever wel verantwoordelijk voor het Wet Verbetering Poortwachter traject, zoals voor al uw medewerkers.) 
 • Kosteloze begeleiding door een professionele jobcoach op de werkplek indien nodig.
 • De no-riskpolis geldt tot 5 jaar na indiensttreding.
 • Werkplekaanpassing indien nodig.

Begeleid Werken zorgt voor arbeidsintegratie van medewerkers met een arbeidshandicap. Mensen die redelijk zelfstandig kunnen werken, maar nét dat extra zetje nodig hebben voor een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Iemand deze kans geven is sociaal ondernemerschap in de praktijk brengen.

Voorwaarden

 • De medewerker treedt rechtstreeks bij u in dienst voor een periode van minimaal 6 maanden en minimaal 16 uur per week.
 • De arbeidsvoorwaarden die gelden voor uw sector zijn van toepassing.


Jobcoaching

Uw werknemer wordt waar nodig begeleid op de werkplek door een ervaren jobcoach. Uiteraard kunt u als werkgever ook gebruikmaken van zijn/haar kennis en ervaring.

Werkplekaanpassing

Als het noodzakelijk is, wordt de werkplek van de medewerker aangepast. Deze aanpassing wordt geheel of gedeeltelijk vergoed.