Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk weer aan het werk. U hebt daarom een aantal plichten bij uw uitkering. Houdt u zich niet aan onderstaande regels? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verminderen of stopzetten.

Sollicitatieplicht
Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u er alles aan doen om een baan te vinden. U moet ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV en bij uitzendbureaus. Daarnaast moet u voldoende solliciteren en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot.

Arbeidsplicht
Iedereen die kan werken, moet werken. U moet aangeboden werk accepteren. Ook als u daarvoor moet reizen. Er wordt in bepaalde gevallen een uitzondering op deze arbeidsplicht gemaakt. Neem hiervoor contact op met uw consulent. 

Medewerkingsplicht
U bent verplicht om mee te werken. De gemeente kan u bijvoorbeeld vragen mee te werken aan een re-integratietraject.

Informatieplicht
U bent verplicht uw gemeente alle informatie te geven over uw situatie. Zo kan de gemeente bepalen waar u recht op heeft. Verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie? Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door.

U geeft een wijziging door via het wijzigingsformulier. Deze hebt u per post gekregen toen uw uitkering is toegekend. Bent u het wijzigingsformulier kwijt? Vraag dan een nieuw wijzigingsformulier aan bij Weener XL, via (073) 615 51 55.

Wisselende inkomsten
Als u (wisselende) inkomsten hebt, meldt u deze via de maandelijkse inkomstenverklaring. Dit formulier ontvangt u automatisch per post als de gemeente op de hoogte is van uw (wisselende) inkomsten.

Wilt u uw uitkering stop zetten? Neem contact op met uw Consulent Inkomen.

Wat gebeurt er als u een wijziging niet of te laat doorgeeft?
Dan krijgt u misschien teveel uitkering. Het geld dat u teveel hebt gehad, moet u terugbetalen. De gemeente legt u een boete op wanneer u opzettelijk iets niet doorgeeft of bij een grote slordigheid.

Bezwaar maken
Bent u het niets eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch hebben recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Ook als u een bijstandsuitkering krijgt. Een OCO kan u bijvoorbeeld helpen bij het doorgeven van wijzigingen of kan meegaan naar gesprekken. Hulp van een OCO is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Kijk voor meer informatie op de website van Koo