De Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Doel van deze wet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te laten werken. Van werkgevers wordt gevraagd en verwacht dat ze deze mensen aan de slag helpen. Samen zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. 

Kijkt u ook eens bij het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant Het aanspreekpunt voor (kosteloos) advies en ondersteuning op het gebied van personeelsoplossingen voor de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. In Nederland zijn er 35 arbeidsregio's en werkgeversservicepunten benoemd. Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. 

Logo van Werkgevers Servicepunt Noordoost-Brabant