ESF Project

In 2021 is er geen lopend project wat gefinancierd wordt vanuit dit fonds. Dit komt omdat de Europese Unie nog bezig is met een nieuw programma.


AMIF Project

Binnen Weener XL geven we invulling aan projecten op het gebied van Nieuwe Nederlanders/ vergunninghouders, inburgering en basisvaardigheden. Dit gebeurt binnen het Programmateam Vergunninghouders en Basisvaardigheden. De meeste projecten worden mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het AMIF Fonds (Asiel, Migratie en Integratiefonds) van het ministerie van SWZ. 

Bossche Sferen: Van Dieze naar Dommel

Looptijd 2019 - 2021

Link naar nieuwsbrief mei 2020
Link naar nieuwsbrief februari 2021

Bossche Sferen: eenvoudiger dan je denkt!

Looptijd 2017 - 2019


Erasmus+ Projecten

Weener XL is ook actief als projectleider en partner voor internationale projecten. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door 100% subsidiering via Erasmus+ , een subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het ondersteunt onder andere partnerschappen die gericht zijn op innovatie. Maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Eens per kwartaal willen we jullie op de hoogte houden van de lopende projecten.

 

MOVE BEYOND

Looptijd 2020 - 2022
Projectcoördinator Weener XL

SMART 4 Inclusion

Looptijd 2019 - 2022 
Projectcoördinator Kilcooley Women's Centre, Verenigd Koninkrijk

Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness

 

Looptijd 2019 - 2021 
Projectcoördinator VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Lithouwen

Link naar nieuwsbrief 1
Link naar nieuwsbrief 2