Samenwerkingspartner BIM

Inclusiviteit; dat iedereen kan meedoen, is een taak van ons allen. Van ons als gemeentelijke instelling, maar ook een taak van het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Om dit doel te bereiken staat WXL in nauw contact met het bedrijfsleven. Met netwerkinitiatieven zoals AANtWERK delen we kennis over maatschappelijk ondernemen en worden ondernemers geïnspireerd om mee te doen. En door ambassadeurs aan te wijzen die het pad vrijmaken voor inclusiviteit, zodat andere ondernemers volgen. Maurice Horsten, directeur van de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) en oprichter van het Bossche Investerings Fonds (BIF) is zo’n ambassadeur. We werken al zo’n 15 jaar – naar tevredenheid – met hen samen. 

Community

Mocht je nog niet eerder van de BIM gehoord hebben, dan heb je ze ongetwijfeld gezien. De Gruyter Fabriek, Grasso en Jamfabriek zijn opvallende locaties van de BIM. In deze gethematiseerde bedrijfsverzamelgebouwen voor respectievelijk de creatieve industrie, ICT en Food maak je deel uit van een community. Collega-ondernemers uit dezelfde sector versterken, ondersteunen en inspireren elkaar. 

Bepaalde onderdelen uit onze bedrijfsvoering hebben we volledig uitbesteed aan Weener XL.

WXL als vast onderdeel van het team

De Participatiewet heeft tot doel dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere bedrijfsleven een plek krijgen. 

Maurice: “Bepaalde onderdelen uit onze bedrijfsvoering hebben we volledig uitbesteed aan Weener XL. Dat zijn services die ook heel goed passen bij de diensten van WXL zoals onze receptie en de postverwerking. Maar ook onze groenvoorzieningen worden verzorgd door collega’s van WXL. Ons team telt zo’n 28 medewerkers en daarnaast hebben we 6 medewerkers van WXL. Dat is een aanzienlijk deel.” 

“Een gastvrouw van de receptie van De Gruyter Fabriek werkt bijvoorbeeld al 10 jaar voor ons. Ze voelt zich onderdeel van het team en wij voelen dat ook zo. Op haar LinkedIn laat ze zien dat ze bij ons werkt, niet voor WXL, waar ze officieel in dienst zit. Deze betrokkenheid vind ik mooi.” 

“Ik ben ook ambassadeur voor Actieplan Leerbanen waar we met kandidaten op zoek gaan naar een passende combinatie tussen leren en werken. Zo hebben we iemand een kans kunnen geven die op de financiële afdeling mooie stappen heeft kunnen maken en nu een mooie baan heeft elders.” 

Hoe het pad vrijmaken voor sociaal ondernemen?

“Van de pakweg 500 bedrijven die wij huisvesten, zijn de meeste ondernemers midden klein bedrijf (MKB). Deze bedrijven hebben niet de omvang om te kunnen samenwerken met WXL. Daarnaast merk ik dat ze vaak weinig van de mogelijkheden afweten. Ondernemers weten bijvoorbeeld niet wat een afstand tot de arbeidsmarkt precies inhoudt. Plus je moet door een woud van regels om erachter te komen welke regelingen er zijn om ‘die afstand’ te overbruggen. Daar hebben of nemen ondernemers niet de tijd voor. Er zijn dus wat drempels.” 
 
“Je moet als ondernemer echt intrinsiek gemotiveerd zijn om sociaal te ondernemen. De krapte op de arbeidsmarkt creëert in die zin wel kansen. Omdat het moeilijk is om aan geschikt personeel te komen zal men bereid zijn verder te kijken.”

Werkgelegenheid creëren

“Met het Bossche Investerings Fonds helpen wij samen met private investeerders en de gemeente ’s-Hertogenbosch bedrijven met een kapitaalinjectie om flink te kunnen groeien. Een mooi gevolg daarvan is dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld het bedrijf Annadiva heeft nu al zo’n 10 mensen vanuit WXL in dienst.”

Vraag om hulp

“Ik denk dat het voor mensen makkelijker is om hulp te geven dan om hulp te vragen. Terwijl het wel goed is om hulp te vragen als dit nodig is. WXL helpt je!”