Project Zelfie: weer trots kunnen zijn op jezelf

Weener XL levert met het Project Zelfie, maatwerk voor de arbeidstoeleiding van laagopgeleide vrouwelijke statushouders. Het project wordt uitgevoerd in het Participatiehuis, een onderdeel van Weener XL gehuisvest op een externe locatie. De groep vrouwen die begeleid wordt, heeft vanwege de zorg voor hun kinderen, culturele verschillen en lichamelijke en/of psychische klachten, nog een dermate grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat uitstroom naar werk in de meeste gevallen nog niet direct mogelijk is. Wat het project beoogt is een plan uitstippelen daarnaartoe.

Aftermovie Project Zelfie

Opkrabbelen

Trajectbegeleider Rianne van der Aa:
“Wat het Project Zelfie uniek maakt is een cultuur- en gendersensitieve benadering. Middels gedeelde regie en het creatieve empowermenttraject, mogen de vrouwen op een ontdekkende en outreachende wijze, zichzelf ontplooien en ontwikkelen. Het sociaal netwerk wordt ondertussen enorm vergroot. Zo wordt er ontdekt welke instanties waarvoor zijn, en hoe een en ander geregeld is in Nederland. Op een laagdrempelige wijze laten we de deelneemsters kennismaken met verschillende werkgevers.”

Het eerste deel van het onderzoeksproject – door Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch uitgevoerd – dat in 2022 een vliegende start kreeg, werd onlangs afgesloten met een festival. Het zorgde voor de spreekwoordelijke kers op de taart. Met trots lieten de vrouwen aan hun naasten en de andere aanwezigen zien wat ze hebben geleerd.

Het is zo mooi om te zien dat de vrouwen veel weerbaarder en assertiever zijn geworden. Er is weer ruimte om nieuwe stapjes te zetten.

De volgende stap

Rianne: “Met onderzoek maken we inzichtelijk wat elke deelneemster nodig heeft om weer aan het werk te kunnen én blijven. Samen met de professionals en vrijwilligers van het Zelfie Project en de begeleiding vanuit het Participatiehuis, streven we naar duurzame ontwikkelstappen.”

Onze dank

Dit bijzondere project wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit ZonMw en met lokale partners zoals Farent, Vluchtelingenwerk en Jobinvest.

We danken ook de buurtgenoten en familieleden van de deelneemsters. Zij creëren draagvlak en extra motivatie.

We danken werkgevers zoals Jobinvest die verder kijken dan het CV en bereid zijn de deelneemsters een kans te geven.

Tot slot bijzondere dank aan Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch als onderzoekspartner. Met het uitgevoerde actieonderzoek kunnen we de praktijk en theorie aan elkaar koppelen en nieuwe methodieken delen met anderen.

Kader:

Het Participatiehuis richt zich op de ‘participatie’ van mensen; het weer kunnen meedoen naar vermogen, stapjes zetten in het eigen tempo, hernieuwd vertrouwen krijgen en vanuit deze basis vervolgstappen zetten om maximaal te kunnen meedraaien in onze gemeente ’s-Hertogenbosch.