Last van ongewenst gedrag of loop je ergens tegenaan?

Schuif eens aan bij de vertrouwenspersoon. Hieronder vind je antwoord op veelgestelde vragen.

Een vertrouwenspersoon is een specialist op het gebied van ongewenst gedrag en conflicten op de werkvloer. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Weener XL, trekt geen partij en is getraind om goed te luisteren. De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

In alle gevallen waarin je last hebt van ongewenst gedrag en je er samen met je collega’s
of leidinggevende(n) niet over wil of kan praten. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen
om het te bespreken.

Weener XL heeft verschillende vertrouwenspersonen, omdat we ook collega’s hebben
met verschillende CAO’s.

Voor kantoorcollega’s is meer informatie te vinden op deze intranetpagina.

Voor de collega’s met een PW- en SW-dienstverband zijn de
vertrouwenspersonen:

Gonny Driessen

Vertrouwenspersoon

Reinoud Jongsma

Vertrouwenspersoon

Vanaf 1 november 2023 is er elke maandag van 9.00 tot 13.00 uur een vertrouwenspersoon aanwezig bij Weener XL. Wil je de vertrouwenspersoon op deze momenten persoonlijk spreken, dan kan dat.

Bel eerst met een van de telefoonnummers hierboven en de vertrouwenspersoon zorgt
ervoor dat jullie samen in vertrouwen kunnen spreken in een afgesloten ruimte. Je kunt de
vertrouwenspersonen ook altijd mailen. Uiteraard zijn ze ook via de telefoon te bereiken op
doordeweekse dagen tussen 8.00 en 18.00 uur.

Illustratie van een vertrouwenspersoon die een gesprek voert met een collega

Ongewenst gedrag

Soms kan er iets op je werk gebeuren waarbij je je niet prettig voelt, of waar je het niet mee eens bent. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar het werk gaat en zich veilig voelt.

Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer en de manier waarop we met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat duidelijk is welk gedrag wel en welk gedrag niet kan en mag binnen Weener XL.

Voorbeelden van ongewenst gedrag

Seksuele intimidatie

Werk is iets anders dan privé. Dit betekent dat er dingen zijn die je op
het werk niet doet. Zoals knuffelen en vrijen, een arm om iemand heen
slaan, tegen iemand aan gaan staan of iemand zomaar aanraken of
aaien.

Een mop vertellen tijdens het werk kan leuk zijn, maar schuine
moppen, schunnige taal, vieze woorden of gebaren, sekspraatjes of
seksblaadjes kunnen niet op het werk. Ook seksuele aandacht voor
collega’s, opmerkingen over het uiterlijk, fluiten en gluren, of vervelend
volgen met de ogen is ongewenst gedrag.

Als je een relatie hebt met je collega geldt dat je op het werk collega’s
bent. Bij elkaar op schoot gaan zitten of knuffelpartijen zijn op het
werk niet gepast, ook niet in de pauze. Het spreekt vanzelf dat je ook
niet via een appje of een sms schunnige taal, ongepaste foto’s of vieze
woorden stuurt naar collega’s.

Het bekijken van websites waarop porno staat, is op het werk niet toegestaan. Realiseer je dat een collega je misschien wel leuk vindt als collega, maar niet meer dan dat.

Pesten en treiteren

Iedereen moet zich prettig en veilig voelen op het werk. Daarom pesten en treiteren we elkaar niet. Wie gepest wordt, voelt zich niet meer prettig op het werk, wordt bang en voelt zich onzeker.

Plagen kan een keer leuk zijn, maar als het vaker gebeurt, kan het heel vervelend worden. Een opmerking kan grappig zijn, maar soms kun je er mensen mee kwetsen. Pesten en treiteren, maar ook roddelen, bederven iemands plezier in het werk. Stop met plagen als je merkt dat iemand het niet leuk vindt. Spreek elkaar aan op pest- of roddelgedrag.

Agressie

Iedereen wordt wel eens boos. Dat kan ook op het werk gebeuren. Maar slaan, schoppen, stompen of met spullen gooien tolereren we niet. Het is ook niet de bedoeling dat je iemand uitscheldt of bedreigt. Een grote mond lost niets op. Het bezit of het gebruik van (steek)wapens wordt absoluut
niet getolereerd.

Het is ongewenst gedrag als je collega’s intimideert. Dat betekent ook dat je anderen niet mag dwingen om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen doen, zoals geld uitlenen.

Discriminatie

Iedereen is anders, denkt anders en leeft anders, maar we zijn allemaal gelijkwaardig. We zien er verschillend uit, dragen niet dezelfde kleding of hebben een andere huidskleur. Sommigen spreken een andere taal en/of hebben een andere godsdienst of levensovertuiging. Mensen kunnen
ook anders zijn doordat zij een handicap of beperking hebben.

De prestaties en mogelijkheden van mensen zijn vaak heel verschillend. Al deze verschillende mensen hebben wel recht op gelijke behandeling. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten. Maak geen onderscheid als het gaat om geslacht, godsdienst, levensovertuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, culturele achtergrond en handicap/beperking.

Online intimidatie

Pesten en intimideren gebeurt ook weleens online. Bijvoorbeeld via social media zoals Facebook of berichtjes via WhatsApp. Online contact hebben met collega’s mag uiteraard, maar blijf altijd vriendelijk en houd het gezellig.

Zet geen informatie online die niet klopt. Als je ergens tegenaan loopt op het werk, bespreek je het met je leidinggevende of collega’s. Je kunt ook naar de vertrouwenspersoon gaan of een klacht indienen. Ga je boosheid niet online zetten of klagen via social media. Dat zorgt er niet voor dat het probleem snel wordt opgelost.

Wanneer ga je niet naar de vertrouwenspersoon?

Er zijn ook voorbeelden van situaties waar een vertrouwenspersoon niet bij kan helpen. Hieronder een paar voorbeelden.

  • Als je privé een probleem hebt, bijvoorbeeld schulden of problemen in de familiesfeer.
  • Als je wil ontwikkelen in je werk of een opleiding wil volgen.
  • Als je graag in een andere rol of op een andere plek zou willen werken.

Probeer in deze gevallen het gesprek aan te gaan met je leidinggevende, collega’s, familie of vrienden. De kans bestaat dat zij je tips kunnen geven of op weg kunnen helpen.

Mocht je een klacht in willen dienen, omdat je het niet eens bent met een besluit van Weener XL? Kijk dan op deze pagina.

Illustratie van een persoon met zijn hand omhoog

Vragen?

Als je nog vragen hebt, dan kun je dit natuurlijk altijd bespreken met je leidinggevende of collega’s.

Als dit niet mogelijk is, dan kun je ook contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.