Wat betekent de Wet Taaleis voor u?

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet u aan de Wet Taaleis voldoen. Iedereen
die een bijstandsuitkering ontvangt moet de Nederlandse taal kunnen lezen, schrijven
en spreken. Het niveau van de Nederlandse taal moet minimaal groep 8 basisschool zijn.
Wie niet goed Nederlands kan, moet dit leren. Zo kunt u beter werk vinden.

Met bewijsstukken laat u zien dat u de Nederlandse taal voldoende kent. Laat u ons de juiste bewijsstukken zien? Dan voldoet u aan de Wet Taaleis voor de bijstandsuitkering.

Bewijsstukken zijn:

 • Een diploma of een inschrijvingsbewijs van een Nederlandstalige middelbare
  school in Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname of Vlaanderen.
 • Rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland.
 • Een diploma van een MBO-, HBO- of Universitaire opleiding in Nederland
  of Vlaanderen.
 • Een diploma van een opleiding Nederlands in het buitenland.
 • Een diploma inburgering op A2-niveau of hoger.


Taaltoets

Kunt u geen bewijsstukken laten zien? Dan kunt u met een taaltoets aantonen dat u de
Nederlandse taal voldoende kent. De taaltoets heeft een aantal oefeningen.

De toets bestaat uit:

 • Een leesopdracht
 • Een schrijfopdracht
 • Een luisteroefening met vragen.
 • Een gesprek met andere deelnemers aan de toets en/of een docent.


Voor elk onderdeel van de toets moet u een voldoende halen. Wanneer u op één of meer
onderdelen een onvoldoende haalt, moet u zo snel mogelijk Nederlands bijleren.