Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?

Hebt u geen werk en/of te weinig geld om van te leven? Dan hebt u misschien recht op een bijstandsuitkering. Bent u inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch?

Beantwoord hier een aantal vragen om te bekijken of u mogelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

1. Een afspraak

Bel naar het Gemeentelijk Contact Centrum via het telefoonnummer (073) 615 51 55. Een medewerker plant met u een afspraak in voor het ontvangstgesprek. Afspraken zijn op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

2. Ontvangstgesprek

U komt naar het ontvangstgesprek bij Weener XL, ingang Werk & Inkomen. U hebt een kort gesprek met een inkomensconsulent. Die stelt u vragen om te beoordelen of u recht hebt op een uitkering. Als dat zo is, hebben we gegevens van u nodig. U krijgt van ons een lijst mee met bewijsstukken die u moet verzamelen. Ook plannen we een afspraak in voor de informatiebijeenkomst.

3. Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst bezoekt u binnen een paar werkdagen na uw ontvangstgesprek. Hier krijgt u informatie over uw rechten en plichten als u een uitkering ontvangt. Belangrijk om te weten: het bijwonen van de informatiebijeenkomst is verplicht. Bent u niet aanwezig en hebt u zich niet afgemeld? Dan moet u opnieuw een afspraak maken voor een ontvangstgesprek.

Aanvraagformulier
Na afloop van de informatiebijeenkomst krijgt u informatie mee over het aanvragen van een bijstandsuitkering. De aanvraag vult u digitaal in. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.

Vragenlijst
Direct na de informatiebijeenkomst ontvangt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden gebruiken we om te kijken hoe u zo snel mogelijk betaald werk kunt vinden. Daarna maken we afspraken over uw traject naar werk. 

Jonger dan 27 jaar?
Dan komt u op gesprek bij een werkconsulent. De regels voor jongeren zijn net even anders.

4. Aanleveren gegevens

Binnen vijf werkdagen na de informatiebijeenkomst vult u het digitale aanvraagformulier in. We kunnen uw aanvraag snel in behandeling nemen als u alles op tijd en compleet inlevert. 

5. De behandeling van uw aanvraag

Alles compleet en op tijd ingeleverd? Dan neemt de inkomensconsulent uw aanvraag in behandeling. Hebben we aanvullende gegevens of bewijsstukken nodig? Dan ontvangt u hierover een brief. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken (de wettelijke termijn). Natuurlijk proberen wij u sneller duidelijkheid te geven. Verandert er tijdens uw aanvraag iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de inkomensconsulent die uw aanvraag behandelt. 

Voorschot 
U krijgt alleen een voorschot als uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog in behandeling is bij de gemeente. Als u al een uitkering hebt, krijgt u geen voorschot.

Voorwaarden
U krijgt een voorschot tijdens de aanvraagperiode: ongeveer vier weken na uw aanvraag en totdat uw aanvraag helemaal is afgehandeld. U moet wel alle gegevens voor uw aanvraag tijdig en volledig hebben doorgegeven. Het mag niet zo zijn dat al duidelijk is dat u geen recht hebt op een uitkering. Hebt u na vier weken nog geen voorschot gekregen? Vraag aan uw inkomensconsulent hoe het ermee staat.

6. Het besluit

U krijgt een brief. Daarin staat het besluit of u wel of geen uitkering krijgt. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe dit moet. Als u een uitkering krijgt, dan ontvangt u deze op de 15e van de volgende maand.


Bent u ouder dan 50 jaar? Dan hebt u mogelijk recht op een IOAW-uitkering.

Bent u ondernemer? Dan maakt u mogelijk aanspraak op bijstand voor ondernemers