Wanneer doen wij een herbeoordeling?

Als u al langer dan 3 jaar een uitkering krijgt, willen we graag nog eens goed naar uw situatie kijken. Dit doen we om te begrijpen hoe het nu met u gaat en hoe het financieel met u staat. Daarnaast bekijken we graag welke kansen er voor u zijn en of de uitkering nog steeds bij uw huidige situatie past. Het kan zijn dat we bepaalde dingen moeten aanpassen om u beter te kunnen helpen.

Hoe gaat het in zijn werk?

We sturen u een uitnodiging voor een herbeoordeling. In deze brief vragen wij u om vooraf bankafschriften te delen met ons. Ook vragen wij u om naar ons toe te komen voor een gesprek. Samen met u bekijken we op dat moment uw situatie opnieuw.

Welke voordelen heeft de herbeoordeling?

We begrijpen uw situatie beter na een herbeoordeling. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening beter aanpassen naar wat u nodig heeft.  

De herbeoordeling heeft veel voordelen voor u. Hieronder vindt u de belangrijkste: