Ons verhaal

Wij maken werk van gelijke kansen

Bij Weener XL staat de mens centraal in alles wat we doen. Vol passie zetten wij ons in om gelijke kansen op bestaanszekerheid te realiseren, voor alle inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Als gemeentelijke organisatie zijn wij er vooral voor de mensen die ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt.

Onze eerste prioriteit is om die mensen die een beroep op ons doen te ondersteunen in ontwikkeling, integratie en participatie. We bieden een breed scala aan werkgerelateer­de activiteiten, arbeidstrajecten, opleidingen en trainingen. Zowel binnen Weener XL als in nauwe samenwerking met externe werkge­vers en partners. Onze overtuiging is dat het hebben van passend werk niet alleen voor inkomen zorgt, maar ook bijdraagt aan zelfwaardering, structuur en gezondheid.

Daarnaast verstrekt Weener XL, als onderdeel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, uitkerin­gen volgens de Participatiewet. Wij beoorde­len aanvragen zorgvuldig en bieden inkomensondersteuning aan mensen die tijdelijk of langdurig niet in hun eigen levens­onderhoud kunnen voorzien. We kijken hierin eerst naar de mens en dan naar de oplossing.

Ons uiteindelijke streven is het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen dezelfde kansen heeft en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. We zien dat als een gezamenlijke opdracht voor ‘s-Hertogenbosch. Of je nu bij Weener XL werkt, met ons samen-werkt, werkgever of inwoner bent, we dragen allemaal bij aan het vergroten van gelijke kansen op bestaanszekerheid.

We blijven in beweging

De komende tijd ga je steeds meer terugzien van onze nieuwe uitstraling. Zo is de website aaangepast en krijgen steeds meer uitingen een ‘nieuw jasje’. Dit helpt om iedereen een nog beter beeld te geven bij al het werk wat Weener XL doet.