Studietoeslag

Volgt u een opleiding? En kunt u naast uw studie niet bijverdienen door een structurele medische beperking? Dan heeft u misschien recht op studietoeslag. Dit is een bedrag waarmee u uw studiefinanciering kunt aanvullen.

Student kijkt bij andere student op de tablet

Wat zijn de voorwaarden?

Hoe bepalen we of er sprake is van een structurele medische beperking?
Dit stellen wij vast door de informatie die u ons geeft. Bijvoorbeeld een rapport van het UWV of een specialist. Hebt u dat niet? Dan laten wij een onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk arts.

Voor hoe lang krijgt u de studietoeslag?

U vraagt de toeslag één keer aan. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u studietoeslag. Verandert er iets in uw situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw studietoeslag. U bent verplicht een verandering door te geven aan Weener XL. Bijvoorbeeld als:


Hoe hoog is de studietoeslag?

De hoogte van de toeslag is de minimale studietoeslag zoals wordt die landelijk wordt vastgesteld. Loopt u stage als onderdeel van uw studie en krijgt u daarvoor een vergoeding? Dan wordt die vergoeding gedeeltelijk vrijgelaten. Als landelijk de hoogte van de toeslag en de vrijlating worden aangepast, passen we die ook aan in ’s-Hertogenbosch.

Wet veranderd
Ontvangt u nu individuele studietoeslag (IST) van de gemeente ’s-Hertogenbosch? De wet is per 1 april 2022 veranderd. Voor de duur waarop uw IST is toegekend, verandert er niets. Daarna valt u onder de nieuwe regeling studietoeslag. Dit gaat niet automatisch, u moet dit wel aanvragen. Let op: de hoogte van de studietoeslag is lager dan de toeslag die u nu krijgt.

Hoe vraag ik de studietoeslag aan?

Bel naar het Gemeentelijk Contact Centrum via telefoonnummer (073) 615 51 55. De medewerker maakt een afspraak voor u bij Weener XL. In die afspraak krijgt u informatie over de voorwaarden voor de studietoeslag. Daarna volgt nog een afspraak met een werkconsulent.