Diverse partners onder één dak

Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, heeft Weener XL een aantal partners onder één dak. Voorbeelden zijn Eerste Hulp bij Geldzaken (EHBG) en Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO). Onderaan deze pagina vindt u een overzicht. Deze instanties zitten op structurele basis bij ons in huis. Advies is gratis en vrijblijvend.

Gesprek met een hulpverlener?

U kunt zich op werkdagen melden bij de receptie Werk & Inkomen, om te kijken of een medewerker u direct te woord kan staan. Wilt u zeker weten dat er iemand beschikbaar voor u is? Maak dan eerst een afspraak. Bel hiervoor de instantie waar u mee in gesprek wilt.

Gaat het om een instantie van onze gemeente (zoals Eerste Hulp Bij Geldzaken of BSR)? Bel dan ons Gemeentelijk Contact Centrum.

Belastingdienst

Voor vragen over belastingzaken of over ontvangen brieven van de Belastingdienst. Plan een afspraak in via de belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.

Doorstroompunt 073

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Ben jij een jongere die al een tijd lang niet meer naar school gaat? Het RMC kan jou begeleiden zodat je toch nog een diploma haalt, werk vindt of een combinatie daarvan.
Jongeren die niet meer naar school gaan en geen startkwalificatie hebben, krijgen een brief van het RMC. Jongeren tot 23 jaar kunnen ook zelf contact opnemen.

Aanwezig in de ochtend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

Bij dit loket kunt u terecht voor alle vragen rondom (dreigende) dakloosheid en opvang. Een medewerker van de centrale toegang gaat met u in gesprek en kijkt samen met u wat er nodig is. Waar nodig proberen we dakloosheid nog te voorkomen met passende begeleiding. Als u opvang nodig heeft, onderzoeken we welke plek het meest passend is.

Aanwezig op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur

DUO

DUO helpt u met vragen over studiefinanciering, studieschuld, reizen, lesgeld, diploma’s en staatsexamens.

Aanwezig op dinsdag van 8.30 – 17.00 uur

Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG)

Eerste Hulp bij Geldzaken geeft hulp bij geldzaken en/of schuldenproblematiek. We zoeken met u naar een gepaste oplossing.

Aanwezig op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur

Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers

EHBG voor ondernemers begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging.

Aanwezig op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies op het gebied van werk, wonen, inkomen, familie, relatie of aankopen. Het Juridisch Loket helpt u met informatie, tips en voorbeeldbrieven.

Aanwezig op dinsdag van 8.30 – 17.00 uur. Het inloopspreekuur zonder afspraak is van 09:00 tot 11.00 uur. Vanaf 11.00 uur werken zij alleen op afspraak.

Het Juridisch Loket heeft ook een eigen locatie in ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie, het adres en de openingstijden bekijkt u de website van het Juridisch Loket.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden ondersteunt bij onder andere het invullen van formulieren of het schrijven van een brief naar een instantie. Ook helpen zij bij vragen over bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, belastingzaken, beslag op uw inkomen of uw rechten als huurder.

Aanwezig op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank voert verschillende wetten en regelingen uit als het gaat om sociale zekerheid. Voorbeelden van deze wetten en regelingen zijn bijvoorbeeld de AOW, Kinderbijslag en het Persoonsgebonden Budget (PGB). Zij zorgen ervoor dat u op tijd weet en krijgt waar u recht op hebt.

Aanwezig op dinsdag. In de even weken van 9.00 tot 16.00 uur en in de oneven weken van 12.00 tot 16.00 uur.