Partners onder één dak

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft Weener XL meerdere partners onder één dak. Hieronder vindt u een overzicht van deze organisaties.

Eerste Hulp bij Geldzaken (EHBG)
Eerste Hulp bij Geldzaken geeft hulp bij geldzaken en/of schuldenproblematiek. We zoeken met u naar een gepaste oplossing.

Eerste Hulp bij Geldzaken voor ondernemers
EHBG voor ondernemers begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. In samenwerking met de organisatie Over Rood.

Juridisch Loket
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies op het gebied van werk, wonen, inkomen, familie, relatie of aankopen. Het Juridisch Loket helpt u met informatie, tips en voorbeeldbrieven.

Sociaal Raadslieden
Sociaal Raadslieden ondersteunt bij onder andere het invullen van formulieren of het schrijven van een brief naar een instantie. Ook helpen zij bij vragen over bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, belastingzaken, beslag op uw inkomen of uw rechten als huurder.

Sociale Verzekeringsbank
De Sociale Verzekeringsbank voert verschillende wetten en regelingen uit als het gaat om sociale zekerheid. Voorbeelden van deze wetten en regelingen zijn bijvoorbeeld de AOW, Kinderbijslag en het Persoonsgebonden Budget (PGB). Zij zorgen ervoor dat u op tijd weet en krijgt waar u recht op hebt.

Belastingdienst
Voor vragen over belastingzaken of over ontvangen brieven van de Belastingdienst.

DUO
DUO helpt u met vragen over studiefinanciering, studieschuld, reizen, lesgeld, diploma’s en staatsexamens. De medewerkers van DUO helpen u met goede voorlichting en denken mee met uw persoonlijke situatie.

Het Leerwerkpunt
Het Leerwerkpunt geeft werkzoekenden advies en hulp bij vragen over de loopbaan. Ze ondersteunen werkgevers bij het opzetten van leerwerktrajecten om geschikte kandidaten te vinden.
U kunt er terecht voor vragen over leerbanen, diplomawaardering, Leven Lang Leren Krediet, opties om te starten als zelfstandige en nog veel meer.

RMC
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Ben jij een jongere die al een tijd lang niet meer naar school gaat? Het RMC kan jou begeleiden zodat je toch nog een diploma haalt, werk vindt of een combinatie daarvan.
Jongeren die niet meer naar school gaan en geen startkwalificatie hebben, krijgen een brief van het RMC. Jongeren tot 23 jaar kunnen ook zelf contact opnemen.

Centrale toegang Maatschappelijke Opvang
Bij dit loket kunt u terecht voor alle vragen rondom (dreigende) dakloosheid en opvang. Een medewerker van de centrale toegang gaat met u in gesprek en kijkt samen met u wat er nodig is. Waar nodig proberen we dakloosheid nog te voorkomen met passende begeleiding. Als u opvang nodig heeft, onderzoeken we welke plek het meest passend is.

RIC ex-gedetineerden
Bent u ex-gedetineerde? Het RIC biedt praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of de contacten met instanties. Ook helpen ze bij het zoeken naar een woning en het vinden van werk. Ook wordt hulp geboden bij eventuele schulden.