Ontwikkelen doen we samen!

De Werkleiders en Allrounders van Industrie volgen op dit moment trainingen gericht op hun zelfontwikkeling én die van het team. Opleidingsadviseur Lisa: “Mensen met een Beschut werk Indicatie hebben soms extra handvatten nodig. Het is super belangrijk dat je weet hoe je met elkaar moet omgaan, of hoe je iemand moet begeleiden. We willen dat mensen hun ontwikkelpotentieel maximaal benutten. Ook streven we met zijn allen een prettig werkklimaat na. Daarvoor is training essentieel.”

Lisa: “De training bestaat onder andere uit een maandelijkse bijeenkomst met een specifiek thema, zoals oog voor werkprocessen, samen met team Industrie, of omgaan met ongewenste omgangsvormen en omgaan met psychische kwetsbaarheid. Ruim 30 werkleiders en allrounders van Industrie volgen de trainingen.

Wat doe je als iemand verdrietig is,
of ongewenst gedrag vertoont?

Lisa vervolgt: “Wat moet je doen als iemand verdrietig is? Of hoe kan een werkleider het best optreden als iemand ongewenst gedrag vertoont? Het gaat om goed met elkaar kunnen communiceren, naar elkaar luisteren en kwetsbaarheden bespreekbaar durven maken. En voor een goede samenwerking is vertrouwen nodig. Dat je elkaar opvangt en aanvult. Het is een training om te leren observeren en signaleren. En vervolgens op een juiste manier reageren op bepaald gedrag. Het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn bij het omgaan met medewerkers die te kampen hebben met verschillende problemen.”

Heino Hofman is werkleider bij de Prikkelarme Productie Ruimte. “Ik heb op mijn afdeling dagelijks veel te maken met mensen met psychische problemen. Er zijn mensen met depressies, ADHD, borderline en autisme. Sommigen zijn heel kwetsbaar en anderen worden snel agressief. Iedereen heeft een andere benadering nodig. Ik heb hier in het verleden al enkele trainingen voor gevolgd.
Ook over vroegtijdig signaleren bijvoorbeeld. Maar ik geloof in de kracht van de herhaling.
Een opfriscursus is altijd goed.”

Heino vervolgt: “Onze trainer Ton is echt een goede cursusleider. Hij betrekt iedereen erbij.
En iedereen wordt gerespecteerd om zijn of haar mening. Wat je ook zegt, niets is gek. De vier afdelingen binnen Industrie waren eigenlijk altijd meer aparte eilandjes. Door de training merk je dat je elkaar nu beter weet te vinden. En dat er meer begrip is voor elkaar. Ik vind het heel positief dat we elkaar nu beter leren kennen. Eerst hadden we misschien te snel een oordeel over elkaar. Nu kijk je toch anders tegen iemand aan.”