Servicebureau Social Return

Het Servicebureau Social Return (SBSR) denkt graag met u mee over de invulling van sociaal rendabel ondernemen en is het eerste aanspreekpunt voor social return bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Het SBSR adviseert, brengt voor u de mogelijkheden in kaart en biedt hulp bij het formuleren van een social return-paragraaf. Het team beheert, doet de monitoring en rapporteert over de voortgang aan de opdrachtgevers.

Aanbestedingen

Door bij aanbestedingen een bepaald percentage van de opdrachtsom in te zetten voor social return helpt u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of stageplek. Denk aan Sw-geïndiceerden, mensen met een Bijstands-, WW-, WIA- of Wajong uitkering en scholieren/ studenten zonder startkwalificatie (<mbo niveau 2). Arbeidsparticipatie van deze doelgroepen krijgt zo een enorme impuls Daarnaast kan social return een middel zijn om invulling te geven aan de afspraken rondom garantiebanen. 

U kunt kiezen voor het:

  • Inzetten van werkzoekenden.
  • Plaatsen van orders, of het uitzetten van werk bij sociale werkvoorzieningen.
  • Delen van kennis, expertise en middelen. 


Neem contact op met Coördinator Social Return Joyce de Vaan: 06 - 205 772 66.