Werkbezoek Minister voor Rechtsbescherming

10-03-2022 11:09

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind in ‘s-Hertogenbosch

Op 7 maart was minister Weerwind te gast bij Divosa pilot Vitamine R van Weener XL van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tijdens het werkbezoek sprak de minister met het projectteam van Divosa, de gemeente, Weener XL, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket over de pilot en hun ervaringen in de uitvoering.

Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming: “Vandaag sprak ik de initiatiefnemers en professionals van de pilot. Goed om van hen te horen tegen welke problemen mensen kunnen aanlopen en hoe zij deze samen oplossen. Ik kijk uit naar de resultaten van de pilot die eind dit jaar eindigt.”

Bezwaren voorkomen en meer samenwerken

In de pilot Vitamine R onderzoekt Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s Hertogenbosch, hoe zij bezwaren kan voorkomen door in hun dienstverlening nog meer uit te gaan van vertrouwen en de menselijke maat. Daarbij wordt er gekeken naar hoe de samenwerking tussen het sociaal en juridisch domein en de toegang tot juridische informatie en hulp aan inwoners beter kan. Dit doen zij o.a. met een onafhankelijk lokaal onderzoeksbureau, bespreken van casussen en werkbezoeken.

Wethouder Huib van Olden: “Met Vitamine R spelen we nog meer in op de behoefte van de inwoner: wat is nodig om de ander te kunnen helpen? We doen hierin al veel. Maar we denken dat het nog beter kan en dat we er bezwaarschriften mee kunnen voorkomen. Al eerder besloten we om binnen de Participatiewet meer oog te hebben voor de sociale uitvoering van de wet. Minder druk op controle en handhaving en meer ‘lucht, ruimte en vertrouwen’ naar onze inwoners. Vitamine R is een logisch vervolg hierop.”

Vitamine R is één van de pilots van het project Rechtshulp en sociaal domein van Divosa. In aanloop naar het nieuwe stelsel voor rechtsbijstand onderzoeken negen gemeenten in hun dagelijkse praktijk wat intensievere samenwerking tussen het sociaal en juridisch domein oplevert. Erik Dannenberg, voorzitter Divosa: “Voor het nieuwe stelsel voor rechtsbijstand zijn de ervaringen van rechtzoekende inwoners en de professionals in de uitvoering onmisbaar.” De opbrengsten van de pilots helpen als advies voor het nieuwe stelsel én als praktische handvatten voor gemeenten om zich hierop voor te bereiden.