Met VR sneller naar een passende baan?

02-03-2021 12:23

Onderzoek inzet VR bril bij baanoriëntatie

Weener XL, het werk-ontwikkelbedrijf van ’s-Hertogenbosch, heeft samen met TNO, partner in de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, onderzoek gedaan naar de effectiviteit en gebruikerservaringen van VR-brillen bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het onderzoek stonden twee onderzoeksvragen centraal:

1. Wat is het effect van inzet van de VR-bril op het zoekgedrag naar werk?
2. Hoe ervaren werkzoekenden het gebruik van een VR-bril bij de oriëntatie op beroepen.

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
 • De positieve ervaringen van deelnemers wijzen erop dat de inzet van de VR-bril een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier is voor een groot deel van de werkzoekenden om zich op banen te oriënteren en de werkplek te ‘beleven’.
• Drie kwart van de deelnemers vindt de gekozen film gemakkelijk te begrijpen met de VR-bril, een kwart van de deelnemers heeft hier meer moeite mee. Dit werd meestal veroorzaakt door het taalniveau of de cognitieve vermogens van de deelnemer.
• De kennis die deelnemers over de bekeken beroepen hebben neemt flink toe na het kijken van de film. 90% van de mensen die voorafgaand aan het kijken van de film niet goed wist wat het beroep inhield, weet dat na het kijken van de film wel.
• De VR-films zorgen voor meer gefocust zoekgedrag.
• In de resultaten zijn geen verschillen gevonden in leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, wat de bril voor een brede doelgroep beschikbaar maakt.

Beroepen worden anders ervaren dan verwacht

Een kwart van de deelnemers die voorafgaand aan het kijken van de film van plan was om op zoek te gaan naar werk denkt hier na het kijken van de film anders over. Van de deelnemers die niet van plan waren op zoek te gaan naar dit werk verandert een vijfde van mening.

Conclusie
Inzet van een VR-bril biedt een goed hulpmiddel bij de baanoriëntatie van werkzoekenden. Wanneer dit samen met goede begeleiding wordt ingezet, vinden werkzoekenden sneller en beter passend (betaald) werk.

Meer weten?
Voor meer informatie verwijzen we naar het volledige onderzoeksrapport.
Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door een subsidie van Instituut Gak.