Bent u op zoek naar gemotiveerd personeel?

Weener XL werkt vanuit de overtuiging dat iedereen volwaardig mee wil doen in de maatschappij. Wij bemiddelen mensen met zeer uiteenlopende achtergronden; hoog of lager opgeleid, met of zonder arbeidsbeperking, wel of geen werkervaring. We begeleiden mensen waar nodig en hebben oog voor hun ontwikkeling. Weener XL brengt ondernemers en geschikte kandidaten bij elkaar. We bieden u verschillende vormen van personeelsinzet en hebben ongetwijfeld een optie die voor u aantrekkelijk is!


Een goede match met jobcarving en jobcreation

Stel: u heeft een tekort aan hoog opgeleid personeel. Door structurele functiecreatie wordt uw hoog opgeleide personeel maximaal ingezet op de complexe taken. De overige taken worden gebundeld in een nieuwe functie, die goed kan worden ingevuld door een kandidaat vanuit Weener XL.

Jobcarving en jobcreation zijn praktische instrumenten om te komen tot een goede match. Om uw personeelstekort bijvoorbeeld op te lossen. Of om succesvol invulling te geven aan de Participatiewet en aan Social Return.

Jobcarving: onderdelen uit functies, die goed zouden kunnen worden uitgevoerd door iemand met een arbeidsbeperking, verzamelen en bundelen. In gesprek met u ontstaat een goed beeld van uw personeelsvraag. Uw vraag wordt vertaald naar een passende vacature voor één van onze kandidaten. U krijgt een waardevolle aanvulling op uw huidige personeelsbestand.

Jobcreation 
(structurele functiecreatie): Een innovatief antwoord op uw personeelsvraag. Structurele functiecreatie gaat verder dan jobcarving, de nadruk ligt op organisatorisch niveau. Door uw bedrijfsprocessen te analyseren en te herstructureren ontstaat er een nieuwe organisatiestructuur met nieuwe functieniveaus. Door taken en werkzaamheden te herschikken ontstaan er nieuwe functies.