Wat moet u doen?

Bent u asielmigrant? Dan verwachten wij van u:
• U bent gemotiveerd en actief bezig met het behalen van alle onderdelen van de inburgeringsplicht.
• U komt naar de afspraken met uw consulent werk & inburgering.
• U maakt de leerbaarheidstoets.
• U neemt deel aan de brugklas.
• U houdt zich aan de afspraken in het Plan Inburgering en Participatie (PIP).
• U neemt deel aan de maatschappelijke begeleiding door vluchtelingenwerk.

Bent u gezinsmigrant of andere migrant? Dan verwachten wij van u:
• U bent gemotiveerd en actief bezig met het behalen van alle onderdelen van de inburgeringsplicht.
• U betaalt zelf uw leerroute. Kunt u dit niet betalen? Dan kunt u een lening afsluiten bij DUO.
• U komt naar de afspraken met uw consulent werk & inburgering.
• U maakt de leerbaarheidstoets.
• U houdt zich aan de afspraken in het Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Inburgeren vóór 1 januari 2022
Kreeg u uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2022? Lees dan op www.inburgeren.nl hoe u moet inburgeren.