Inburgeringsplicht

Uw inburgeringsplicht bestaat uit:

1. Participatieverklaringstraject (PVT)
U leert wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld dat iedereen gelijk is. En dat u zelf mag kiezen wat u gelooft. Bij afronding zet u uw handtekening op de participatieverklaring.
2. Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) (Tenzij u Onderwijsroute afrondt). U leert meer over werken in Nederland en over werk zoeken. U gaat werkervaring opdoen. U sluit de MAP af met een eindgesprek. 
3. Leerroute en de bijbehorende examens. Er zijn drie leerroutes: B1-route, Onderwijsroute en Zelfredzaamheidsroute.

U moet binnen 3 jaar klaar zijn met deze onderdelen.

Bent u asielmigrant? Dan krijgt u ook:

4. Maatschappelijke begeleiding
U krijgt een maatschappelijk begeleider bij vluchtelingenwerk. De begeleider helpt u met het regelen van praktische zaken. Bijvoorbeeld verzekeringen, gezondheidszorg, scholen en opvang. U krijgt uitleg over de Nederlandse samenleving. U krijgt hulp met het vergroten van uw sociale netwerk.

5. Financiële ontzorging
De gemeente betaalt zes maanden een aantal vaste lasten vanuit de bijstandsuitkering. U krijgt uitleg over hoe u zelf uw financiële zaken regelt.

Inburgeren vóór 1 januari 2022
Kreeg u uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2022? Lees dan op www.inburgeren.nl hoe u moet inburgeren.