Tim op zijn werkplek bij de Sporthal Hazelaar

"Ik was wel even huiverig toen ik met een consulent van Weener XL om tafel zat voor werkbemiddeling. Bang dat ik geestdodend werk moest aanpakken. Oké ik wilde ook zo snel mogelijk uit de uitkering, maar je wil ook iets doen waar je energie van krijgt. Gelukkig werd onder andere de vacature voor beheerder bij een sportschool voorgesteld. Dat leek me wel wat!” 

Lees meer...Djani poseert op de ladder met een heggenschaar

Djani werkt met veel plezier op de afdeling BIP van Groen. BIP staat voor Bedrijven, Instellingen en Particulieren. Deze medewerkers verrichten o.a. het algemeen tuinonderhoud voor deze segmenten. Wie kan beter het werken in het Groen promoten dan de medewerkers zelf? Djani gaf een presentatie op zijn oude school.

Lees meer...

 

 

Silvana en Kevin bij Vivent

Er is veel behoefte aan goed personeel in de zorg en deze mensen zijn te vinden vanuit het praktijkonderwijs. Alleen moet er soms een alternatieve route bewandeld worden, waarbij taken worden opgesplitst. Zo kunnen de specialisten hun specialistische werk verrichten. En medewerkers zoals Silvana en Kevin meer ondersteunend zijn aan het primaire proces. Wat Kevin en Silvana zo geschikt maakt is de liefde voor het vak en het hart voor de mensen. Beiden hebben engelengeduld en dit blijft niet onopgemerkt.

Lees meer...Teamfoto afdeling Tractie unit Groen

De afdeling Tractie is met haar gespecialiseerde werk een aparte tak binnen de unit Groen. De mannen beheren onder andere de sportvelden, maar verzorgen ook as-verstrooiingen en openen en sluiten de graven op begraafplaatsen in Rosmalen en Engelen. Wist jij dat dit bijzondere werk ook door Weener XL gedaan wordt?

Lees meer... 


Sensi-therapeut Jolanda met schrijfblok

Werkconsulent Ruud: “Ik vind het belangrijk om met onze klanten duurzame uitstroom na te streven. Met behulp van de regeling parttime ondernemerschap kan Jolanda naar eigen vermogen werken. Het eerste jaar maakte ze kleine stapjes. Nu het tweede jaar gaat ze met sprongen vooruit. Ik verwacht dat ze dit jaar gaat uitstromen. Als dat lukt zou dat een geweldige prestatie zijn van Jolanda.”

Lees meer...


Pim en Youssouf

Manager Pim van Bestcon: “Mijn advies aan andere werkgevers is dan ook om goed te kijken naar iemands profiel. Waarom heeft iemand een afstand tot de arbeidsmarkt? Het is inspirerend om te zien dat het met Youssouf zo goed gaat. De energie die je dan in een dergelijk traject stop, krijg je dubbel en dwars terug. Hij valt op met zijn grote glimlach."

Lees meer...


Angelique bij Goed Genoeg

Parttime ondernemen (PTO) is een re-integratie traject waarmee klanten kunnen uitstromen uit de bijstand. Een mooi voorbeeld van iemand die met PTO aan de slag is, is onderneemster Angelique. Ze overwon haar verslaving en maakte van deze ervaring o.a. haar werk.

Lees meer...


Ibrahim en Willem bij Albert Heijn

Ibrahim is blij met zijn contract en hoopt nog lang voor Albert Heijn te mogen werken. Op afstand wordt hij nog begeleid door een jobcoach van Weener XL. We wensen Ibrahim alle succes met zijn loopbaan. Dat hij een voorbeeld mag zijn voor iedereen bij wie het een periode tegenzit op de arbeidsmarkt. Soms is een stap terug de weg naar succes!

Lees meer...


Taalambassadeur Wim

“Als iemand snel boos is, is de kans aanwezig dat hij laaggeletterd is” aldus Wim. “Je hebt altijd het gevoel dat je jezelf moet bewijzen, omdat je denkt dat de ander beter is dan jij. En je snapt de ander vaak niet. Je weet ook niet wat je terug moet zeggen. Dan word je boos. Je voelt je machteloos.” 

Wim kon niet goed lezen, schrijven en omgaan met de computer. Maar hij pakte zijn laaggeletterdheid aan.

Lees meer...


Toos lijmt op deze foto verpakkingen voor Heineken. Dit doet ze op onze afdeling Verpakken van de Unit Beschut. Toos heeft een Indicatie Nieuw Beschut. Vroeger werkte ze ook in het ‘gewone’ bedrijfsleven: “Maar, daar kunnen ze te weinig rekening met je houden”, aldus Toos. Bij Weener XL heeft ze het naar haar zin en kan er rekening worden gehouden met haar beperkingen. 

Lees meer...


Fytsum en Shewitt in de Korte Putstraat

Al heel wat jaren is de samenwerking succesvol tussen Weener XL en ondernemers in de stad ’s-Hertogenbosch. Er ontstaat vaak een match tussen werkgevers en werknemers. Werkconsulent Amine zorgde voor een succesvolle match voor Fytsum en Shewitt. Een stel dat nu beiden in de horeca werkt, tegenover elkaar!

Lees meer...


Jobcoach Bianca: "Kenny is een mooi voorbeeld van een jongere die een Indicatie Nieuw Beschut nodig heeft en hiermee toch bij een reguliere werkgever aan de slag kan. Mits de juiste begeleiding. Hij bewijst dat je met zo’n indicatie niet per se aangewezen bent op een sociale werkplaats.”

Lees meer...
Eliane: “Ik stel me voor hoe het zou zijn als ik moest vluchten. Dat je met je kinderen in een vreemd land komt. Het is fijn als iemand zegt: Welkom, ik help je op weg.” Lees meer...