Zekerheid in onzekere tijden

Directeur Sjoerd


Zo! Het ziet er naar uit dat er betere tijden aankomen. Dat we eindelijk verlost raken van dat verschrikkelijke Coronavirus. Onze dienstverlening gaat gelukkig weer richting het niveau van voor de uitbraak. Met de nodige aanpassingen kunnen we onze klanten goed ontvangen. En recentelijk kan onze re-integratievoorziening Aan de Slag weer mensen ontvangen. De beschutte werkplaatsen werken Coronaproof en op kantoor zien we meer collega’s op gepaste afstand.

Er is veel gebeurd de laatste tijd. Twee nieuwe cao’s voor onze medewerkers. Hier hebben de VNG, vakbonden en belangenorganisaties zoals Cedris zich écht hard voor gemaakt. Ook Weener XL heeft haar steentje bij gedragen. In het bijzonder mogen we onze wethouder Huib van Olden, als voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de VNG, bedanken. Het bereiken van twee cao’s voor zowel de Participatiewet als voor de SW-medewerkers is gewoon een hele knappe prestatie.

Op 1 juli gaat de cao ‘Aan de Slag’ in voor onze mensen vanuit de Participatiewet. En onlangs bereikten we een onderhandelaarsakkoord voor de cao voor onze mensen uit de Sociale Werkvoorziening. Wat dit betekent? Stabiliteit, veiligheid en zekerheid voor onze medewerkers. Een collectieve regeling waar ze rechten aan kunnen ontlenen.

Ook wil ik stilstaan bij het feit dat er door het Coronavirus collega’s zijn die met stille trom vertrekken. Daar waar we hen normaal live de hand hadden geschud en uitgezwaaid. Collega’s die hun sporen verdiend hebben en zich jaren lang met hart en ziel hebben ingezet voor Weener XL. Weet dat we dit noodgedwongen stille vertrek zeer betreuren. We weten nog niet precies hoe, maar reken maar dat hier straks als het weer kan zeker aandacht voor komt.

Rest mij nog om te zeggen dat ik trots ben op hoe we het met elkaar regelen allemaal!


Hartelijke groet, 

Sjoerd