Een goed gesprek over onze Prikkelarme Productie Ruimte

Een telefoon die regelmatig pingelt. Schelle tonen op de radio. Het luchtsysteem dat een bepaald geluid maakt. Collega’s die je van achteren benaderen. Die collega die jou uit je werk haalt met een praatje of opmerking. De wisselende informatie op een beeldscherm aan de muur. Het geluid van werklui buiten met machines.... Meer mensen dan je denkt raken hiervan (op slechte dagen) overprikkeld. Voor kwetsbare medewerkers die structureel ernstig last hebben van prikkels, bestaat er bij WXL een PPR; een Prikkelarme Productie Ruimte.

Aan het roer van onze PPR staat Heino Hofman. Een toegewijde en vriendelijke werkleider. “Ik bied medewerkers vooral een luisterend oor, daar hebben de mensen vaak de meeste behoefte aan. Kijk, met het productiewerk zit het meestal wel goed. Het is veel belangrijker dat de mensen zich goed voelen. Dan komt de productie vanzelf.”

Hoe haal je prikkels weg?
De ruimte is zo prikkelarm mogelijk ingericht met onder andere mogelijkheden om jezelf terug te trekken. Daarnaast probeert Heino zo goed mogelijk medewerkers te voorzien in wat zij nodig hebben. En dat blijkt soms een uitdaging. Heino: “Hoe mensen prikkels ervaren is voor iedereen anders. De één heeft veel last van het luchtsysteem. De ander van een bepaalde collega die bijvoorbeeld bepaalde geluidjes maakt (tics heeft).”

Onbekend maakt onbemind
“Ik merk dat collega’s niet bekend met prikkelgevoeligheid soms reageren met onbegrip. Zo van: ‘Het zal toch wel meevallen.’ of ‘Gister had deze medewerker wel een koptelefoon nodig om zich af te sluiten, maar nu zit hij lekker te kletsen. Zal wel meevallen met die prikkels.’ Maar het gaat echt om het proberen te creëren van maatwerk voor wat iemand op dat moment nodig heeft.”

Indicatie
“Een werkplek bij PPR krijg je niet zomaar toegewezen. Dit gebeurt in samenwerking met team Diagnose, een jobcoach en met het UWV. Er wordt vastgesteld dat iemand een bepaalde prikkelarme omgeving nodig heeft, om mee te kunnen doen. Voor sommigen is hier werken een oplossing voor de langere termijn. Voor sommigen is het een tijdelijke plek. Een plek van waaruit stappen omhoog kunnen worden gezet.”

Van prikkelarm naar meer prikkels
“Zo had ik hier bijvoorbeeld een tijdje een jongen werken die uit een lastige situatie kwam. Eigenlijk wilde hij hier niet werken. Zo’n afdeling met kwetsbare mensen en het productiewerk kan ook afschrikken. Maar zijn afstand tot regulier werk was nog dermate groot dat hij het, op ons advies, toch wilde proberen. Samen met een jobcoach overtuigde ik hem van het tijdelijke karakter. Om eerst een rustige basis te leggen, van waaruit stappen te ondernemen. Deze jongen is nu – met een aantal handvatten – succesvol uitgestroomd bij een meubelmaker. Dat is fantastisch! Dat zou ik vaker willen faciliteren voor mensen.“

Containerbegrip prikkels
Wat zijn prikkels nu? We hebben hier een leuk en onderhoudend gesprek over. Want beiden herkennen we de gevoeligheid voor bepaalde prikkels. Alleen voor de mensen die op de PPR werken geldt dit maal 1000. Het is belangrijk dat we hiervoor de juiste faciliteiten creëren. Dit is maatwerk en verschilt per persoon. Laten we de ander helpen om zich veilig en goed te voelen op het werk. En eigenlijk geldt dat niet alleen voor de PPR, dat geldt Weenerbreed. Natuurlijk zit daar ook een grens aan; tot hoever rekening te houden valt. Maar het start met begrip en verdieping in die ander.

Communicatiemedewerker Elle