Meer kans op passend werk voor jongeren

In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

Op de foto v.l.n.r. Huib van Olden (Wethouder Werk en Inkomen), Janneke de Schutter (directeur UniK), Rion Pennings (Voorzitter van College van Bestuur Stichting Hub Noord-Brabant), Hannie van Loon (Rayonmanager UWV) en Sjoerd van het Erve (directeur Weener XL)
Ondertekening VSO

We willen dat school en werk zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Daarom bekijken we samen met de jongere wat het beste bij zijn of haar ontwikkeling past. Daarna wordt gezocht naar werk dat het best op die ontwikkeling aansluit. Het mooiste is als de jongere aan de slag kan bij een reguliere werkgever. Als dat niet of nog niet haalbaar is, dan kan gedacht worden aan Beschut Werken. De samenwerking tussen Hub, UniK, UWV en Weener XL richt zich op dat Beschut Werken.

Wethouder Huib van Olden van Werk en Inkomen: “Door de samenwerking met deze partijen krijgen jongeren nog meer kans op passend werk. De jongere krijgt daardoor werk wat goed bij hem past en gaat zo met vertrouwen aan de slag. Deze samenwerking juich ik zeer toe.”

Kennismaking Weener XL

Om te zien of Beschut Werken goed bij een jongere past, gaat hij of zij tijdens de opleiding in drie stappen werken bij Weener XL. De eerste stap is een kennismaking, daarna volgt een stage van drie keer zes weken op verschillende werkplekken. De derde stap is een stage van een jaar bij Weener XL.

Indicatie Beschut Werk

Als in dat derde jaar blijkt dat de leerling inderdaad een goede kandidaat is voor Beschut Werken, dan gaat het UWV aan de slag. Met alle informatie van de school, de ouders, UniK en Weener XL stelt het UWV een advies Beschut Werken op. De jongeren kan daarna meteen van school aan de slag in een Beschut Werken dienstverband, waarmee school en werk goed op elkaar aansluiten.