Inzichten in het sociaal domein, samen innoveren zorgt voor versnelling!

Het selecteren van de juiste personen op de juiste vacatures is net als daten. Op basis van het CV ontstaat er niet altijd een match. Net zoals je zoektocht naar een toekomstige partner. Je wilt niet altijd – of misschien zelfs liever niet – dat iemand lijkt op je ex. Je verleden bepaalt niet je toekomst, want datgene wat je vroeger had kan juist de motivatie zijn om jouw behoefte en toekomst anders te laten zijn.

In gesprek met innovators Joost (UWV) en Renço (WXL) over nieuwe manieren van werving en selectie middels innovatieve technologieën.

Wat levert ons dat nu concreet op?

• Tijd en plaats onafhankelijke dienstverlening

• Meer maatwerk en persoonlijke oplossingen

• Effectiever. Minder tijd van de consulent. Meer kwaliteit van de dienstverlening voor de werkzoekende.


match

Creëer dé match met innovatie

Werkgeversadviseur Joost Hekkelman van het UWV: “Iets wat we al heel lang op een bepaalde manier doen, moeten we leren op een andere manier te gaan inkleden. De huidige werving en selectie middelen volstaat niet. We koppelen mensen op basis van werkervaring aan vacatures. Maar het is regelmatig niet voor niets dat werkzoekenden in het oude werkveld niet meer werkzaam zijn.”

Joost vervolgt: “Soft skills zijn vaak belangrijker. En motieven en drijfveren. Middels serious gaming bijvoorbeeld kunnen we spelenderwijs van werkzoekenden een goed profiel maken.”

“Of wat dacht je van ‘Batch to match’?” Een idee dat door UWV wordt gebruikt. Op basis van data geïntegreerd in een button die werkzoekenden en werkgevers op een werkevent dragen worden matches gemaakt. Niet, “wat heb je gedaan? Waarom ben je werkloos?” Maar waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Wat zijn jouw motiveren en drijfveren. Wat past echt bij jou?”


VR

VR als middel om beter te matchen

Projectleider Renço was onlangs bij Wij Doen Dingen. Zij zijn partner van Weener XL in het VR project dat wordt ontwikkeld om mensen in een 3D omgeving te laten ervaren wat de inhoud van specifieke beroepen is.

Joost is hier al langer mee bezig: “We reden werkzoekenden met bussen naar potentiele werkgevers. Want hoe een baan er daadwerkelijk uitziet, wat het daadwerkelijk inhoudt, komt vaak niet overeen met het beeld dat mensen er van hebben. Dit is echter een grote investering qua tijd en organisatie. VR biedt hierin een oplossing.” 

Renço vult aan: “VR is een hele effectieve manier voor verwachtingsmanagement. Mensen kunnen zien wat het werk inhoudt op een hele laagdrempelige manier. En daardoor kan je makkelijker selecteren wie de juiste personen zijn om daadwerkelijk te gaan kijken bij het bedrijf. Immers, mensen die virtueel al hebben ervaren hoe het is bij een bedrijf maken een beter afgewogen keuze. Dit scheelt de consulent en de werkzoekende veel moeite.”


Samen innoveren is versnellen

Renço; “Joost zit in Twente. Hij werkt voor UWV Enschede. Maar we vinden elkaar op het gebied van innovatie. Zo hoeven we niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Het is heel effectief hier gezamenlijk in op te treden. We zien namelijk dat wij door het delen van innovaties ook veel sneller kunnen ontwikkelen.”

Joost en Renço brainstormen enthousiast over de nieuwe avatar Vu-man (Virtual human). Een tool die we voor werkzoekenden kunnen inzetten. Deze avatar kan ingezet worden voor verschillende doeleinden. Zoals ondersteunen bij het in kaart brengen van iemands drijfveren.

Renço: “De module om mensen te helpen bij het achterhalen van hun drijfveren is bijna af. Als dit goed valt gaan we aan de slag met een module sollicitatie training en een module die mensen ondersteunt bij het invullen van moeilijke formulieren.”


groep

De samenwerking tussen Joost en Renço maakt één ding duidelijk. Ze vinden elkaar op innovaties en zorgen voor versnelling op de projecten. Bijzonder is dat ze elkaar per toeval hebben ontmoet. De vraag is hoeveel meer mensen zoals Renço en Joost rondlopen in het sociaal domein. Er is geen plaats of netwerk dat innovators aan elkaar verbindt terwijl dit soort innovaties juist in deze tijd van versnelling zo belangrijk zijn. Immers, samen kom je veel verder dan alleen, deze innovaties zijn daar het bewijs voor.


Innoveer jij met ons mee?