Pesten op de werkvloer

Het komt vaker voor dan we denken

Ben jij wel eens gepest of heb je weleens iemand gepest op je werk? Er bestaat best een kans dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ is. “Het was maar een geintje” of “Ik bedoelde er niks mee. Als ik had geweten dat het zo kwetsend overkwam, had ik het niet gedaan.” Dit kunnen reacties zijn, nadat je met elkaar hierover gepraat hebt. Alleen komt het niet altijd tot een gesprek. Incidenten stapelen zich op totdat de spreekwoordelijke bom ontploft. Helaas kunnen er ook vervelende situaties zijn waarbij het gesprek niets oplost, of een averechts effect heeft. Met als gevolg dat de gepeste zich helemaal terugtrekt en niets meer deelt over het gepest worden.

Gepest worden is voor niemand leuk. Pesten is van alle tijden en leeftijden. En wat is pesten? Wat de één ziet als een grapje, ziet de ander als een aanval. Soms is de pester zich echt wel bewust van zijn vervelende gedrag, maar krijgt deze toch de ruimte om hiermee door te gaan. Of gebeurt het pesten buiten het zicht van anderen. Daarom is het heel belangrijk dat we met elkaar het gesprek aan (blijven) gaan. Hoe willen we met elkaar omgaan?

Bij Weener XL hebben we een gedragscode en er zijn huisregels. Hierin staat uitgelegd hoe we willen dat we met elkaar omgaan. En we hebben een aantal Weener waarden waar we ons met zijn allen voor inzetten.  

Word jij gepest op de werkvloer?

Alsjeblieft, meld dit bij je werkleider, voorman of werkconsulent. En als dit niet helpt, meld je bij de vertrouwenspersoon. Geef de moed niet op. Stap uit de eventuele schaamte die je voelt. Pesten zegt vaak meer over de pester dan diegene die gepest wordt.

Weener XL heeft twee vertrouwenspersonen van een externe organisatie, het GIMD, die we kunnen inschakelen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen met plezier kan werken bij WXL en dat iedereen zich veilig voelt. Misschien voelt het als een drempel om contact op te nemen met een van hen, maar hier zijn ze voor. Ook als je alleen behoefte hebt aan een luisterend oor. Jij bepaalt wat een vertrouwenspersoon doet met de informatie die je geeft. Een vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim.

Één van de vertrouwenspersonen is Gonny. Sinds 2016 doet ze dit samen met collega Reinoud.

Gonny: “We hebben situaties kunnen oplossen door met elkaar het gesprek aan te gaan. Vaak is het onwetendheid en een gebrek aan goede communicatie. Hierdoor zijn zaken onnodig uit de hand gelopen. Ik help mensen bewust te worden van wat er gebeurt en dat je mag leren, op een goede manier, aan te geven wat je niet prettig vindt.”

“Ik ben voor meerdere organisaties vertrouwenspersoon en wat ik vaak zie bij pesten is dat het niet willens en wetens gebeurde. Bijna niemand gaat naar zijn werk met het idee iemand te willen pesten.”

“Helaas zien we ook vaak dat de gepeste zich pas meldt als het leed al geschied is. Dat iemand het wel gemeld heeft bij een collega of werkleider, maar de situatie er erger van geworden is. Daarom is het zo belangrijk om dan de weg te vinden naar een vertrouwenspersoon.”

Link naar vertrouwenspersonen.