Bossche industrieterreinen vergroenen

We vieren het geslaagde aanlegproject op de Paardskerhofweg voor de Bossche Investerings Maatschappij, beter bekend als de BIM.

We hebben het industriële erfgoed rondom de monumentale GRASSO fabriek omgevormd tot een groen en klimaatvriendelijk bedrijventerrein. En een mooie groene overgangszone gemaakt met de omliggende nieuwe woonwijk.

Wist je dat Weener XL niet alleen het groenonderhoud doet, maar ook personeel in dienst heeft wat vakkundig de aanleg van groen, met veel aandacht voor bodemsamenstelling, uitvoert?

Een ander team neemt dan de professionele nazorg voor haar rekening.

Meer weten?