Onafhankelijk extern onderzoek Weener XL klaar

3 maart 2023

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad in oktober zegden we toe onderzoek te laten doen om een onafhankelijk en feitelijk beeld te krijgen van de situatie op de werkvloer bij Weener XL. Het onderzoek is de afgelopen maanden uitgevoerd door een onafhankelijk en extern bureau, te weten MarketResponse. Deelname was anoniem. Het gaat om een medewerkersonderzoek en een kwalitatief ‘plus’ onderzoek onder medewerkers van de afdeling Schone Ruimte. Het onderzoek is nu klaar.

Vlaggen van Weener XL

Wethouder Marianne van der Sloot: “We willen een organisatie zijn met een veilige en prettige werksfeer en goede arbeidsomstandigheden, en werken daar iedere dag aan. MarketResponse heeft hier gedegen onderzoek naar gedaan. Het onderzoek laat zien wat er goed gaat, en biedt tegelijkertijd goede inzichten en aanknopingspunten. We kiezen ervoor dit onderzoek direct te delen, meteen na het gereedkomen ervan. Het proces doorlopen we zorgvuldig, en daarom hebben we eerder al de heren Job Cohen en Marco Schipper gevraagd om als onafhankelijke derden vanuit hun expertise te adviseren over de vervolgstappen. Dat gebeurt de komende paar weken. Daarna komen we als college met onze inhoudelijke reactie en aanpak voor het vervolg.”

Het onderzoek laat zien wat er goed gaat, en biedt tegelijkertijd goede inzichten en aanknopingspunten.

Wethouder Marianne van der Sloot

Onderzoek openbaar

We vinden het belangrijk om de communicatie naar de medewerkers van Weener XL zorgvuldig te doen. Het gaat immers om een voor hen prettige en veilige werksfeer. De uitkomst van het onderzoek is met hen gedeeld. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van beide onderzoeken. De onderzoeken zijn te downloaden via onderstaande knoppen.

Rapportage-medewerkersonderzoekDownloaden
Rapport-Weener-XL-Plus-onderzoekDownloaden