Leveranciersbijeenkomst Weener XL – Zayaz

15 maart 2024

Op donderdag 22 februari hebben Weener XL en woningbouwcorporatie Zayaz weer een waardevolle leveranciersbijeenkomst georganiseerd rondom Social Return.

Kansen voor werkgevers en werkzoekenden

We bespraken de kracht van het creëren van kansen voor zowel werkgevers als werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Speciale aandacht was er dit keer voor wonen & werken van statushouders in onze gemeente. De bijeenkomst was bij het Participatiehuis.  

Ook bij het participatiehuis is aandacht voor statushouders. Het project Zelfie maakt inzichtelijk waar de wensen, ervaringen en behoeftes van laagopgeleide vrouwelijke statushouders liggen, zodat ook zij een baan kunnen vinden.

Inspirerende verhalen

Verschillende sprekers van Weener XL en Zayaz deelden inspirerende verhalen over behaalde successen met social return en de uitdagingen die voor ons liggen. Zo vertelden ze over de activiteiten binnen het Participatiehuis en hoe leveranciers een bijdrage kunnen leveren aan die activiteiten, zodat nog meer werkzoekenden kunnen groeien naar waardevolle werknemer en hoe werkgevers talentvolle statushouders een kans kunnen geven. Twee werkgevers hadden al meteen een concreet aanbod.

76% ANDERS

Ook kreeg het sociale bedrijf 76%ANDERS een podium, waarbij ze vertelden over hun proces naar zelfraadzaamheid door het maken van houten producten. Leveranciers die deze producten kopen mogen dit meetellen voor invulling social return.

Interactieve sessies

De eerste sessie was een verdieping op de doelgroep statushouders: wie zijn het, welke route leggen ze af, wat zijn hun plichten, o.a. inburgering? Waarom is het voor een organisatie aantrekkelijk om te werken met statushouders en welke ondersteuning is er vanuit de gemeente? Ook werd de Harrietraining besproken waar organisaties zich aan kunnen melden om de juiste begeleiding vanuit de eigen organisatie te bieden aan mensen die nog een steuntje in de rug nodig hebben. Meer informatie over de Harriehelpt training vind je op de website van Werkgeversservicepunt Noord-Brabant.

De tweede sessie ging over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Veel leveranciers zijn in het bezit van een PSO-certificaat en laten daarmee zien dat ze meer dan gemiddeld kansen bieden aan kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. We bespraken openhartig over de voordelen van het certificaat, maar ook over hoe je in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, toch voldoende mensen kunt aantrekken zodat je het certificaat kunt behouden. Meer over de Prestatieladder socialer ondernemen vind je op de website van PSO Nederland.

Tijdens de sessies stonden de werkgevers erg open voor alle initiatieven en deden actief meer door inspirerende voorbeelden uit hun eigen organisatie met de groep te delen. Vooral deze openhartige uitwisseling en kennisdeling met elkaar maakte de bijeenkomst zeer vruchtbaar.

Dankwoord en vooruitblik

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van alle leveranciers die zich zo inzetten voor onze doelgroep. We kijken vol enthousiasme uit naar de verdere samenwerking tussen Weener XL en Zayaz en de waardevolle relaties met de werkgevers.

Op naar de volgende bijeenkomst!

Joyce de Vaan

Coördinator Social Return en adviseur PSO

Heb je een vraag?

Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze collega Joyce de Vaan.