Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 04-09-2018.

Weener XL wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s): weenerxl.nl


Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

• Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

• Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

• Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.


WeenerXL blijft werken aan toegankelijkheid

Op weenerxl.nl linken we naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de webrichtlijnen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.


Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op weenerxl.nl bieden we zoveel mogelijk informatie in korte teksten aan. We kunnen op dit moment niet garanderen dat pdf-bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.


Problemen

Komt u toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via contact. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.