Onze 6 Weener Waarden vormen onze kernwaarden. Ze zeggen iets over hoe wij met elkaar en onze klanten omgaan.

Integriteit  
Integer handelen. Dit betekent dat we eerlijk zijn tegen over elkaar en dat je elkaar kunt vertrouwen. Uniformiteit hoort hier uiteraard ook bij, om oneerlijkheid en willekeur te voorkomen. Alleen door consequent te handelen wordt deze kerntaak realiseerbaar.

Openheid
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en plezier beleven aan werken bij Weener XL.

Teamwork
Alleen door multidisciplinair te werken kunnen we effectief en efficiënt samenwerken en elkaar waar nodig ondersteunen. Door tijdig af te stemmen, elkaar actief op te zoeken en samen op te trekken, kunnen we ons met elkaar verbinden en goed samenwerken.

Resultaatgericht ondernemerschap
Deze kernwaarde staat voor het permanent van toegevoegde waarde zijn voor iedereen die ons nodig heeft en voor onze werk- en opdrachtgevers die we als klant én partner zien. Om goede resultaten te halen moeten we extern gericht zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Respect
Respect hebben voor elkaar betekent dat je elkaar accepteert en iedereen in zijn of haar waarde laat.