Integriteit

Integriteit

Integriteit staat voor integer handelen, open en oprecht. Dit betekent dat we eerlijk zijn tegen over elkaar en dat we elkaar kunnen vertrouwen. Uniformiteit hoort hier uiteraard ook bij, om oneerlijkheid en willekeur te voorkomen. Alleen door consequent te handelen wordt deze kerntaak realiseerbaar.

Openheid

Openheid

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en plezier beleven aan werken binnen Weener XL. Voorbeelden van openheid: uitspreken wat iemand dwars zit, hulp vragen daar waar nodig, uitkomen voor fouten die gemaakt zijn en excuses aanbieden waar nodig. Alleen dan is het mogelijk om met elkaar een ijzersterk team te vormen.

Afspraak is afspraak

Dit betekent dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We komen afspraken na met elkaar.

Respect

Respect

Respect hebben voor elkaar betekent dat je elkaar accepteert en iedereen in zijn of haar waarde laat. Dat je begrip voor elkaar toont, beleefd bent en storend gedrag met elkaar bespreekt. Het betekent ook dat je niemand buitensluit en dat je niemand negeert. Je accepteert dat iemand een andere mening kan hebben. Heb belangstelling voor elkaar en toon waardering door elkaar complimenten te geven. Wanneer je kritiek krijgt, probeer hiervan te leren. Het valt en staat bij het tonen van medemenselijkheid en vertrouwen. Wij hebben respect voor ieders geloofsovertuiging. 

Teamwork

Teamwork

Alleen door multidisciplinair te werken kunnen we effectief en efficiënt samenwerken en elkaar waar nodig ondersteunen. Door tijdig af te stemmen, elkaar actief op te zoeken en samen op te trekken, kunnen we ons met elkaar verbinden en goed samenwerken.

Resultaatgerichtheid

Resultaatgerichtheid

Deze kernwaarde staat voor het permanent van toegevoegde waarde zijn voor iedereen die ons nodig heeft en voor onze werk- en opdrachtgevers die we als klant én partner zien. Om goede resultaten te halen moeten we extern gericht zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We kunnen onze resultaten verbeteren door goed naar onze bedrijfsprocessen te kijken en deze te standaardiseren waar mogelijk. Waarbij we niet teveel de nadruk leggen op hiërarchie en regels. En door veel betrokkenheid te tonen bij alles wat we doen.