Gezond Weener XL

Het beleid van Weener XL is erop gericht om medewerkers gezond te laten werken, duurzaam inzetbaar te laten zijn en een gezonde leefstijl na werktijd te bevorderen. Medewerkers zullen steeds langer door moeten werken voordat ze met pensioen gaan. Om de pensioengerechtigde leeftijd op een goede manier te bereiken zijn verschillende acties ingezet.  

Werkplekken

Op de werkplekken is continue aandacht voor een ergonomisch verantwoorde werkhouding. Daar waar medewerkers met zwaar lichamelijk werk de werkzaamheden niet meer aankunnen, wordt gezocht naar passende alternatieven. De Arbo-coördinator draagt zorg voor een veilige werkomgeving.  

Voeding

Er is veel aandacht voor gezonde voeding. Weener XL is een traject aangegaan met de GGD in ’s-Hertogenbosch om een gezond aanbod in het bedrijfsrestaurant te realiseren. Weener XL zet zich in om te voldoen aan de richtlijnen voor gezonde bedrijfskantines van het Voedingscentrum. Inmiddels hebben we 'Goud' behaald. 

Juist voor onze medewerkers is het belangrijk om kennis te maken met gezonde voeding. Hierbij maken we duidelijk dat gezond niet duur hoeft te zijn. In het bedrijfsrestaurant is stapsgewijs het aanbod aangepast door de minder gezonde producten te vervangen door gezonde varianten. Weener XL toetst jaarlijks of de richtlijnen voor de gezonde bedrijfskantine nog worden behaald. Daarnaast wordt er continu gekeken naar verbetermogelijkheden. 

Verschillende soorten groenten en fruit op een tafel. Op de achtergrond een blauwe lucht met witte wolken en een veld met zonnebloemen.

Stoppen met roken

Weener XL biedt een cursus Stoppen Met Roken aan, die gedeeltelijk onder werktijd kan worden gevolgd op de werklocatie van Herpensweide. Deze training is op maat gemaakt voor de doelgroep van Weener XL. Het resultaat is dat per training 50% van de deelnemers zijn gestopt met roken. 

Bewegen

Weener XL stimuleert medewerkers te bewegen na werktijd en promoot daartoe initiatieven van de gemeente ’s-Hertogenbosch afdeling Sport en Recreatie en de GGD.