Samenwerking Zayaz

Het uitgangspunt is als volgt: Zayaz verplicht haar leveranciers 5% van de aanneemsom te gebruiken om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weener XL ondersteunt deze leveranciers bij het invullen van deze verplichting. Dit kan op verschillende manieren. Het moet ook passen of passend gemaakt worden voor de organisatie. Weener XL denkt hierin creatief mee en daarnaast bewaken wij ook de voortgang.

Historie:
Eind 2009 ging Weener XL (toen nog Weener Groep) van start met Social Return samen met de plaatselijke woningcorporatie Zayaz. Wij spraken met Zayaz af dat wij binnen vijf jaar 100 arbeidsplaatsen zouden realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij kunnen vol trots melden: dat is ons gelukt!