Met een PSO-erkenning onderscheidt u zich

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maken bedrijven zichtbaar welke bijdrage ze leveren aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Met een PSO-erkenning draagt u (zichtbaar) meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. U bent bovendien makkelijker te vinden door leveranciers, klanten, gemeenten en potentiële werknemers die sociaal ondernemen belangrijk vinden. 

Vier niveaus

Het keurmerk kent een prestatieladder van vier niveaus:

  • Aspirant status
  • Trede 1
  • Trede 2
  • Trede 3


Voor het bepalen van de trede wordt gekeken naar de verhouding van het aantal mensen dat u in dienst neemt met een kwetsbare positie, in relatie tot het totale aantal werknemers. Ook wordt er gekeken naar uw verrichte inspanningen op dit gebied in het voorgaande jaar.

Hulp nodig?

Weener XL heeft de expertise in huis om bedrijven te helpen bij het behalen van de PSO erkenning. Coördinator Social Return Joyce de Vaan is distributeur van de PSO. Zij is zodoende gemachtigd bedrijven te helpen bij het invullen van de rekentool en dus bij de aanvraag van de PSO-certificering. Joyce de Vaan 06 - 205 772 66